2016-01-15 07:30Pressmeddelande

Reaktioner på byggplaner

null

Skövdebostäder har informerat Skövdeborna om sina idéer för att utveckla Skövde. Många positiva reaktioner har kommit in till bolaget.

Skövdebostäder skickade november ut Bygg & häpna med 56 projektidéer för framtidens Skövde och där man berättar att man är beredd att satsa sex miljarder på 3000 ny lägenheter fram till 2030. Samtidigt bjöd man in till diskussion.

- Det är roligt att många Skövdebor vill vara med och tycker att detta är goda idéer för Skövde. Vi vill ha en konstruktiv dialog om vårt framtida Skövde, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Många tycker det är bra att Skövdebostäder vill bygga mycket och ser det stora behovet av centrumnära och attraktiva lägen. De farhågor som hörs är hur det ska bli med hyresnivåerna och om alla grönytor är tänkta att byggas bort.

- Nyproduktion kostar ungefär lika mycket var man än bygger. Vi har en mycket effektiv byggprocess och kan hålla nere kostnaderna en del jämfört med många andra. Och att vi bevarar kultur- och naturvärden vid exploatering är viktigt för oss, säger Dan Sandén.

www.skovdebostader.se/skovdeframtid kan man läsa om hur Skövdebostäder tänker kring de frågor som väckts kring grönområden, hyresnivåer och kösystemet.

Nationell uppmärksamhet och intresse för Skövde

Aktörer som idag inte är aktiva i Skövde har kontaktat Skövdebostäder och är intresserade av olika samarbeten.

- Det är också en av effekterna vi vill åt. Att sätta Skövde på kartan så att fler vill bygga. Vi har identifierat platserna, men kan och ska inte bygga allt själva, säger Dan Sandén.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson