2023-01-18 13:00Pressmeddelande

Så höjs hyran hos Skövdebostäder

Frostaliden. Foto: Mikael Ljungström/ ScandphotoFrostaliden. Foto: Mikael Ljungström/ Scandphoto

Varje år förhandlar Skövdebostäder och Hyresgästföreningen om kommande hyreshöjning. Nu har de kommit överens om årets höjning. Den innebär en ökning av hyresintäkterna med 4,3 procent. För hyresgästerna varierar höjningen beroende på vilken fastighet man bor i. Till exempel blir höjningen lägre om man betalar kallhyra, det vill säga själv betalar för uppvärmningen av sin lägenhet. Höjningen gäller från 1 februari.

- Jag är glad att vi har kommit överens. Jag är mest nöjd över att vi i vår strävan efter att ha rätt hyra också i år har kommit överens om att höja hyrorna olika mycket beroende på hur nuvarande hyra förhåller sig till lägenhetens läge och standard. Samtidigt har vi minskat höjningen en del om man har individuell mätning av el eller vatten eller betalar värme själv, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Den genomsnittliga höjningen sett över hela beståndet blir 325 kronor för tre rum och kök på 75 kvadratmeter. Men det varierar då differentieringen gör att det skiljer fem procent mellan den högsta och lägsta höjningen. Alltså kan någon med två rum och kök få en högre höjning i kronor än genomsnittet om de bor i ett område med förhållandevis låg hyra sett till standarden eller läget. 

Därför höjs hyran

Inför årets förhandlingar har Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta enats om ett antal parametrar som ska påverka hyresförhandlingen. Det är kostnaderna för bland annat taxor så som el, vatten och avfall, drift- och underhåll och räntor, dessutom påverkar BNP och inflation. Överenskommelsen tar hänsyn till de senaste tre årens utveckling i stället för endast de kommande kostnadsökningar en fastighetsägare har. Genom att titta på flera år är höjningen i genomsnitt lägre än vad den hade blivit om man bara tittat framåt.

- Utfallet av överenskommelsen är lägre än vad vi behöver för att täcka våra ökade kostnader. Men vi arbetar med kostnadsbesparingar och effektiviseringar och stabil ekonomi för att fortsätta vårt arbete med bland annat underhåll och hög servicenivå, säger Katarina Prick.


Ämnen: Allmänt

Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson