2016-06-22 15:35Pressmeddelande

Så ska allmännyttan framtidssäkra för social hållbarhet

null

Bygga, ge förutsättningar för möten och tänka nytt är några av de grundläggande slutsatserna i delstudien om social hållbarhet som Dan Sandén, vd för Skövdebostäder lett för allmännyttans räkning. Idag publicerar SABO rapporterna från de sex delstudier som ska ligga till grund för allmännyttans framtidsprogram mot 2030.

”Efter att åter ha tagit på sig uppgiften att bygga ikapp den skenande bostadsbristen med högkvalitativa bostäder som kan efterfrågas av alla grupper, har allmännyttan i Sverige bidragit till att minimera bostadssegregationen. Genom att inte ge avkall på kvalitet och med stark involvering av de boende har stadsdelar utvecklats till inkluderande trivsamma miljöer som inte utesluter någon. Sverige har inte valt vägen med socialbostäder där individer eller grupper av människor kan känna sig utpekade. I Sverige bor låg- medel- och höginkomsttagare i samma trappuppgång. Sverige har ett utvecklat och uppdaterat bidragssystem som riktar sig till individen snarare än byggherrar och entreprenörer.Utanförskapet har minskat för alla grupper tack vare den för Sverige gemensamt satta noll-visionen för hemlöshet.”

- Detta är inledningen till visionen om hur allmännyttan år 2030 har tagit sig an uppgiften att stärka den sociala hållbarheten. Just uppgiften att bygga är en av de enskilt viktigaste delarna vi har uppmärksammat i vår delstudie. På detta område kan allmännyttan i Sverige vara med och bidra dels genom sin egen ökade produktion, men också genom samverkan med andra aktörer, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Bygga attraktivt, varierat och för alla

Rapporten, som alltså ges ut av allmännyttans branschorganisation SABO, fastslår att det är avgörande att bygga. Men inte att bygga vad som helst eller var som helst. För att uppnå social hållbarhet måste man tänka på att skapa variation i upplåtelseformer och gestaltning, se till att fokusera på trygghet och skapa identitet för områden som gör alla delar av staden attraktiva. Vi måste bygga ihop våra områden med övriga staden och bryta barriärer så att det skapas stråk och flöden för att människor lätt och tryggt ska kunna röra sig mellan stadens olika delar. Varje område behöver sin historia och upplevas ha god kvalitet. Det måste finnas utrymme för möten och kreativitet, fokus på barn, ungdomar och ensamma för att skapa en inkluderande känsla. Kort och gott – bostäder för alla behov och alla livsstilar.

Här hittar du rapporten i sin helhet

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson