2016-01-25 11:00Pressmeddelande

Samarbete ger fler studentbostäder i Skövde

Det finns ett behov av 300 nya studentboenden i Skövde för att möta det behov av bostäder som finns bland studenterna på Högskolan i Skövde, det framgår av en rapport som Skövdebostäder, Högskolan i Skövde, Skaraborgs sjukhus Skövde, Basfast Väst och Studentkåren i Skövde tillsammans har arbetat fram.

Skövdebostäder, Högskolan i Skövde, Skaraborgs sjukhus Skövde, Basfast väst och Studentkåren i Skövde har tillsammans tagit fram en rapport som kartlägger det organiserade studentboendet i Skövde. Men att bedöma det framtida behovet av studentbostäder i Skövde är svårt eftersom antalet studenter på Högskolan i Skövde kan variera beroende på politiska beslutoch Högskolans söktryck. Just nu finns dock inget som indikerar att det skulle ske stora förändringar i den närmaste framtiden.

Fler studenter ska kunna få en studentlägenhetDe senaste åren har ca 30 % av programstudenterna haft tillgång till organiserat studentboende vilket varit otillräckligt. Det visas bland annat genom den höga efterfrågan på bostäder och situationen i studentbostadskön. I den aktuella rapporten finns ett förslag på att Skövde kommun och Högskolan i Skövde enas om ett riktvärde för hur många studentlägenheter som behöver finnas. Förslaget är att minst 40 % av de som studerar heltidsprogram på campus ska kunna erbjudas en studentbostad. Riktvärdet baseras bland annat på efterfrågan– som varit hög de senaste åren –, situationen i studentbostadskön och den förändrade demografin hos de sökande till Högskolan. Konkret innebär detta att det idag saknas omkring 300 lägenheter eller studentrum för att möta det behov som finns bland Högskolan i Skövdes studenter.

Nya bostäder redan på gångSkövdebostäders Dan Sandén berättar att bolaget redan har agerat på rapportens beräkningar:
– De här uppgifterna gör att vi planerar att bygga ytterligare studentlägenheter i centralt läge. Parallellt bygger vi 150 små, prisvärda lägenheter med inriktning mot ungdomar.

Att Skövdebostäder redan agerar utifrån rapporten är ett tydligt tecken på att dialogen som Skövde kommun vill föra genom sitt allmännyttiga bostadsbolag fungerar menar Katarina Jonsson, Kommunstyrelsens ordförande.

– Att samarbetet nu fungerar bra är viktigt och det blir lättare att fatta bra beslut om detaljplanerna och studentbostäder när vi har ett bra underlag att gå på.

Internationella studenter skapar nya behovHögskolan i Skövde har en målsättning att mer än fördubbla antalet internationella studenter inom några år. Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, betonar vikten av att det då behöver finnas studentlägenheter i form av möblerade rum. Idag finns 176 möblerade rum som tillhandahålls av privata fastighetsbolag.

– Jag tycker det är mycket glädjande att kommunen och Skövdebostäder nu är på gång med fler studentlägenheter. Det är också viktigt att vi kan fortsätta hålla igång den dialog som ligger bakom rapporten. Samarbetet mellan de olika parterna är en förutsättning för att Skövde ska vara en bra framtida studiedestination för studenter från Sverige och världen.

Skaraborgs sjukhus Skövdes behov kommer att växa till 100 rum

Skaraborgs sjukhus Skövde har också deltagit i framtagandet av rapporten. De ser ett växande behov av möblerade lägenheter/studentrum för de läkarstudenter som är utlokaliserade från Göteborgs universitet. Idag är behovet omkring 40 lägenheter/studentrum men det kommer att växa till cirka 100 stycken inom de kommande fem till tio åren.

– Vi tycker det är viktigt att detta uppmärksammas i tid så att vi kan lösa situationen långsiktigt och få ett samlat boende för de läkarstudenter som kommer till oss, säger Kerstin Lantz, Utbildningssekreterare, Skaraborgs sjukhus Skövde.

För ytterligare information om rapporten kontakta:

Charlott Kroon, distriktschef, Skövdebostäder 0500-47 74 31

Björn Hellberg, senior rådgivare, Högskolan i Skövde 0500-44 80 82

Rapporten finns i sin helhet på skovdebostader.se/student

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson