2016-04-13 12:50Pressmeddelande

Samarbete skapar förutsättningar för integration

Skövdebostäder samarbetar med Hermods utbildning för att hjälpa nyanlända att förstå hur de kan söka bostad, vad som händer när man får bostad och hur vi i vår kultur agerar i sin bostad och sitt bostadsområde. Allt för att skapa förutsättningar en långsiktig integration.

Det sker många utbildningsinsatser idag för att främja integration. Inte minst genom den utbredda SFI-verksamhet som finns runt om i landet. I Skövde anordnar bland annat Hermods utbildning en tjugo veckor lång kurs för nyanlända svenskar där deltagarna dels får fortsatt SFI-utbildning (Svenska för invandrare) men också kunskap om olika teman i det svenska samhället. Ett sådant tema är boende.

- Frågor kring CSR och integration är väldigt viktigt för oss och något som vi ska arbeta än mer aktivt med de kommande åren. Så när Hermods kontaktade oss och ville ha vår hjälp med utbildning om boende var svaret självklart ja, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Skövdebostäder kommer att bidra med två lektionspass vid tre olika dagar under året. Det två första lektionerna hålls den 15 april. Övriga tillfällen är vecka 28 och vecka 41.

- Vi har förberett ett informationsmaterial med fokus på hur vårt kösystem fungerar och hur de själva kan vara aktiva och söka bostad, vilka rättigheter och skyldigheter hyresgäster har samt lite enkla tips och råd om vad det innebär att bo i lägenhet i Sverige med allt från gemensam tvättstuga till grannar, säger Lina Eklund Svensson.

Bostadsbolagen i Sverige spelar en viktig roll för hur Sverige ska klara integrationen av alla nyanlända i samhället. Detta eftersom en bostad är grunden till trygghet, möjlighet att söka jobb och förmågan att komma in i ett socialt sammanhang. Att förmedla kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar i Sverige i allmänhet och lokalt i synnerhet en viktig del där bostadsbolagen kan ta ansvar utöver det självklara i att tillhandahålla lägenheter som människor har råd att betala för.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson