2024-01-19 12:10Pressmeddelande

Satsar på hållbarhet och samhällsutveckling

Omslag Skövdebostäders affärsplan 2024-2027Bild affärsplan 2024-2027

Skövdebostäders uppdrag som kommunägt allmännyttigt bostadsbolag är att tillhandahålla trygga, hållbara och prisvärda bostäder för alla. De kommande åren kommer bolaget att arbeta vidare med effektivitet och hållbarhet i alla processer, underhåll och utveckling av fastigheter, samt att främja trygghet i sina bostadsområden. Allt med god lönsamhet över tid som grund. Stor vikt läggs vid socialt ansvar, kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet, samt att bidra till Skövdes tillväxt och hållbarhet. Allt detta sammanfattas i Skövdebostäders affärsplan för 2024 – 2027.

Affärsplanen är framtagen i samverkan med styrelse och medarbetare. Bolaget har genomfört workshops, tagit del av statistik och undersökningar samt intervjumaterial med interna och externa intressenter. 

— Affärsplanens utgångspunkt är det inriktningsbeslut som styrelsen fattade i våras och den visar mycket tydligt vägen för bolaget de kommande fyra åren. Inriktningen kan sammanfattas med tre fokusområden: god lönsamhet över tid; utveckling, underhåll och produktion; samt trygghet och hållbarhet. Dessa områden förtydligas också väl i affärsplanen och kommer göra att bolaget fortsätter att vara föregångare på flera områden, behåller en långsiktigt god ekonomi och bidrar till kommunens bästa, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder.

Engagemang och fokus på kunder, medarbetare och Skövde

I arbetet med att bidra till positiv utveckling för bolaget, hyresgästerna, kommunkoncernen och Skövde kommun kommer Skövdebostäder att ha tre tydliga målområden: Bäst för kunderna, Bäst för medarbetarna och Bäst för Skövde. Den nya affärsplanen tar vid där den gamla slutar och det som nu tydliggörs är Skövdebostäders bidrag till Skövdes tillväxt, utveckling och långsiktiga hållbarhet.

— Jag är väldigt nöjd och stolt över att vi ännu mer tydliggör vårt engagemang genom fokus på vad som är bäst för kunderna, bäst för medarbetarna och bäst för Skövde. Vår viktigaste uppgift är att tillhandahålla trygga, hållbara och prisvärda hem till Skövdebor. Det är också viktigt att vi bidrar till Skövde som en attraktiv plats att bo och verka på genom att vara en katalysator för nybyggnation, ett föredöme inom hållbarhet och samverka för trygga områden, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder

Prioriteringar 2024

Affärsplanen sträcker sig fyra år framåt, men har också sikte på mer långsiktiga mål, framförallt inom klimat och hållbarhet. Hållbarhet är också ett område som prioriteras 2024 genom att omsätta bolagets hållbarhetsstrategi i konkreta färdplaner. Dessutom kommer arbetet med trygghetsfrågor att förstärkas och utvecklas och även projekt som gör att bolaget levererar än bättre värde till hyresgästerna.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson