2024-02-15 07:46Pressmeddelande

Skövde Science City: Här är planerna för kvarteret Eldaren

Skiss på bostäder och skola. Ett framtida kvarteret Eldaren med bostadshus och skola. Vy mot torget från sydväst. Illustration: QPG Arkitekter

Detaljplanen för kvarteret Eldaren i Skövde Science City är nu ute på samråd. Här planerar Skövdebostäder att bygga cirka 150 nya hyresrätter och Skövde kommun att bygga en högstadieskola. Bostadshusen planeras vara upp till tolv våningar höga och på taken blir det utemiljöer för hyresgäster.

Skövde Science City är Skövde kommuns storsatsning på Mariesjö. Här skapas en levande stadsmiljö med bostäder, service, företagslokaler och mötesplatser. Kvarteret Eldaren ligger mellan Magasinsgatan och Kaplansgatan.

– Kvarteret Eldaren har ett bra läge i hjärtat av Skövde Science City – i nära anslutning till ett torg och stadsdelens huvudgata Bangårdsgatan. Vi är glada att kunna fortsätta bidra till stadens utveckling och bygga fler centrumnära lägenheter, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder.

Lokaler på bottenvåningen

I Skövdebostäders bostadshus blir det också lokaler på bottenvåningen. Kvarteret Eldaren är bolagets andra projekt i Skövde Science City.

– Vi har tidigare byggt området Bostället vid korsningen mellan Mariesjövägen och Lärkstigen. Husen är populära och var fullt uthyrda inför inflyttningen i höstas och vintras, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Utemiljö på höjd

Skövde Science City ska vara ett område med egen identitet, friare arkitektur och högre hus. Byggnaderna i kvarteret Eldaren bidrar till stadsdelen karaktäristiska blandning och husen kommer att vara i varierande höjd, upp till tolv våningar höga.

–På bostadshusen kommer takytorna att nyttjas som stora terrasser med utemiljöer för hyresgästerna, säger Anna Hedblom, chef byggprojekt på Skövdebostäder.

Samarbete ger fördelar

I närheten av bostadshusen bygger Skövde kommun en högstadieskola – och att bygga skola och bostäder tillsammans är nytt i Skövde. I projektet för kvarteret Eldaren samverkar Skövde kommun och Skövdebostäder därför på ett nytt sätt. Detta ger flera fördelar.

– Bland annat är det en viktig hållbarhetsaspekt att kunna optimera markanvändningen och samutnyttja såväl ytor som funktioner. Detta bidrar till en levande stadsdel dygnet runt, säger Anna Hedblom, chef byggprojekt på Skövdebostäder.

Klart 2027

Detaljplanen för kvarteret Eldaren är ute på samråd till och med 19 februari. Planen kan vinna laga kraft tidigast hösten 2024. Högstadieskolan planeras vara klar till höstterminen 2027 och de första bostäderna i kvarteret Eldaren beräknas också att vara klara i närtid från detta. I området kommer det även att finnas en större dagligvaruhandel, ett mobilitetshus och en idrottshall som kan nyttjas av både skolan och idrottslivet.

Fler byggprojekt på gång

Skövdebostäder har fler byggprojekt på gång. Bland annat ska områden Tallyckan, med 18 nya bostäder i Stöpen, upphandlas under våren. Detaljplanen för Vadden, som ligger mellan Falkvägen och Södra Bergvägen, har nyligen vunnit laga kraft. Här planerar bolaget att bygga 52 nya lägenheter i två punkthus och upphandling sker tidigast i höst.

– Vi har även fått en markreservation för två ytor vid Spånvägen i Södra Ryd. Det innebär att vi tittar på möjligheten för framtida byggnationer där. Om, när och i vilken omfattning vi ska bygga är inte klart än, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder.

Skiss på bostadshus och skola.

Det är nytt i Skövde att bygga bostäder och skola tillsammans, som i kvarteret Eldaren. Illustration: QPG Arkitekter

 Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Katarina Prick
VD
Katarina Prick
Bernt Mårtensson
Styrelseordförande
Bernt Mårtensson