2024-06-19 06:00Pressmeddelande

Skövdebostäder anställer ungdomar för att leda sommaraktiviteter

Bollaktiviteter Käpplunda park

Nu tar Skövdebostäder ett större socialt ansvar för att främja barns hälsa och behov av rörelse genom att anställa tre ungdomar som aktivitetsledare under sommaren.

Mellan den 24 juni och 26 juli anordnas aktiviteter för barn i tre av Skövdebostäders mest barnrika bostadsområden; Lillegården, Aspö Eko-logi samt Käpplunda park. De aktiviteter som anordnas kan vara allt från sport till skapande, hinderbana eller brännboll och tanken är att barnen får vara med och bestämma.

De ungdomar som rekryterats har erfarenhet av att leda aktiviteter för barn och unga. Syftet med aktivitetsledarna är dels att stimulera barn till rörelse, dels att erbjuda ett varierande sommarjobb med fastighetsskötsel blandat med sociala aktiviteter för att ge ungdomarna en introduktion i hur arbetslivet fungerar.

– Tanken är att ungdomarna blir förebilder för de yngre barnen genom att vara synliga i bostadsområdena under hela dagen och därmed skapa relationer. På så vis hoppas vi att barn och unga erbjuds en meningsfull sysselsättning under sommarlovet säger Ann-Kristin Essgren, bosocial samordnare Skövdebostäder.

Du som journalist är välkommen att besöka aktiviteterna. Tider hittar du på vår webbplats


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Ann-Kristin Essgren
Bosocial samordnare
Ann-Kristin Essgren