2018-12-11 10:15Pressmeddelande

Skövdebostäder beviljas en halv miljon i stöd för laddstolpar

Skövdebostäder har beviljats klimatinvesteringsstöd inom ramen för Naturvårdsverkets Klimatklivet. Stödet på 528 290 kronor får Skövdebostäder för de 27 laddstolpar som kommer att finnas på Frostaliden.

På Frostaliden bygger Skövdebostäder 189 lägenheter i höga hus med trästomme. I området kommer bolaget att uppföra 27 parkeringsplatser med laddstolpar för elbilsladdning redan från start. Och det är för dessa 27 platser man nu får klimatinvesteringsstöd inom ramen för Naturvårdsverkets Klimatkliv.

- Vi bestämde tidigt i projektet att vi skulle erbjuda laddplatser för elbilsfordon då vi ser en fortsatt utveckling av elbilsförsäljningen och därmed efterfrågan på laddplatser. Att vi får drygt en halv miljon i stöd för detta är enbart positivt för alla parter, säger Björn Adler, byggprojektledare på Skövdebostäder.

Fakta Klimatklivet

Sedan 2015 stöttar Klimatklivet lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och inverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter. 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson