2021-11-09 06:49Pressmeddelande

Skövdebostäder bidrar till positiv utveckling – enligt Skövdeborna

Två byggnader i trä.Frostaliden är ett av de områden där Skövdebostäder byggt nytt de senaste åren. Bild: Mikael Ljungström/Scandphoto

Skövdebostäder håller en hög byggtakt och har växlat upp sitt hållbarhetsarbete de senaste åren. Detta uppskattas av kommuninvånarna, enligt en undersökning. I mätningen förknippar 76 procent bolaget med att bidra till en positiv utveckling för Skövde.

– Som Skövdes största hyresvärd och allmännyttigt bolag har vi ett ansvar för kommunen vi verkar i. Vi ska bidra till bostadsförsörjningen men också ta ett samhällsansvar. Om vi till exempel kan ge de Skövdebor som bor i våra drygt 5000 lägenheter möjlighet att leva hållbart har det betydelse för staden, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

För att stämma av att bolaget är på rätt väg mäter Skövdebostäder nu löpande vad kommuninvånarna tycker. Cirka 340 personer har hittills svarat på undersökningen – och det är både hyresgäster och andra Skövdebor som fått tycka till. Av dessa är det 76 procent som anser att Skövdebostäder bidrar till en positiv utveckling för kommunen – och förknippar också bolaget med detta. 84 procent upplever att Skövdebostäder bidrar till ett hållbart samhälle.

Fler bostäder

En viktig del av Skövdebostäders uppdrag är att producera bostäder till allt fler Skövdebor. Bolaget har hållit en hög byggtakt de senaste åren.

– Bland annat har vi byggt 132 nya studentlägenheter på Kurorten och cirka 190 lägenheter i hus med trästomme på Frostaliden. Nu fortsätter vi med byggprojekt i Trädgårdsstaden, på Norrmalm och på Mariesjö. Som allmännyttigt bostadsbolag bidrar vi också på andra sätt. Det handlar om allt från att samarbeta med kommunens socialtjänst till att ordna språkkaféer och bollaktiviteter i områdena tillsammans med lokala föreningar, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Solceller och fossilfrihet

Skövdebostäder har gjort flera satsningar på hållbarhet de senaste åren.

– Under 2020 minskade vi vår energiförbrukning med 4,7 procent. Vi köper fossilfri el och till största delen fossilfri fjärrvärme. Vi strävar efter att ha ett hållbarhetstänk i nybyggnationen och klimatberäknar till exempel alltid. Våra nyproducerade hus har solceller på taken och vi sätter också upp solceller i de övriga områdena. Samtidigt gör vi satsningar på källsortering, cykelservicestationer och bygger ut med laddplatser för elbil, berättar Thomas Olsson, chef för inköp och hållbarhet på Skövdebostäder.

Om undersökningen

Enkäten mäter Skövdebostäders varumärke och är gjord av Origo group på uppdrag av Skövdebostäder. Cirka 340 kommuninvånare har svarat under perioden juni till oktober 2021. Urvalet är blandat utifrån kön, ålder och vilken boendeform man har.Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Katarina Prick
VD
Katarina Prick