2019-04-17 09:52Pressmeddelande

Skövdebostäder branschens starkaste varumärke både nationellt och lokalt

Skövdebostäder har under mars månad genomfört två olika varumärkesundersökningar ihop med undersökningsföretaget Origo group. Den ena nationellt bland allmännyttans vd:ar och den andra lokalt bland invånarna i Skövde. I båda två kommer Skövdebostäder ut som det starkaste varumärket.

Lokalt har Origo group telefonintervjuat 300 invånare i Skövde om kännedomen kring Skövdebostäder och flera andra fastighetsägare i stan.

- Att vi har en väldigt hög kännedom lokalt är kanske inte så förvånande med tanke på vår storlek. Vi har minskat något på en del områden med det är fortfarande höga värden, de högsta jämfört med våra lokala kollegor i branschen, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Nationellt genomförde Origo group en enkät via e-post till allmännyttans vd:ar. Där fick varje vd ange vilka tre fastighetsbolag de tänkte på i samband med nyproduktion, kundnöjdhet, ekonomi, innovation och miljö. Det framgick inte förrän undersökningen var genomförd att Skövdebostäder låg bakom. På alla fem områden fanns Skövdebostäder med som top of mind. Det vill säga en av tre som de flesta tänkte på i dessa sammanhang.

- Det här är ett skönt kvitto på att det strategiska arbete vi bedrivit för att sätta Skövde på kartan gett resultat. Vi har lyckats genom aktivt pr-arbete, positiv inställning till studiebesök och föreläsningar i olika sammanhang samt intensiv aktivitet i sociala medier av bland andra vd och andra medarbetare i organisationen, säger Lina Eklund Svensson. 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson