2018-06-28 17:22Pressmeddelande

Skövdebostäder efterfrågade i Almedalen

null

Skövdebostäder och Dan Sandén har blivit inbjudna att tala och delta på flera olika seminarier i Almedalen. Det finns ett stort intresse att få veta mer om hur Skövdebostäder lyckas producera bostäder så billigt, med bibehållen affärsmässighet och år efter år ha Sveriges nöjdaste hyresgäster.

Skövdebostäders vd Dan Sandén är inbjuden att medverka vid fyra olika seminarier i Almedalen. Det första är en workshop som Lantmäteriet arrangerar där frågeställningen är hur samhällsbyggnadsprocessen kan bli smartare med digitala standardiserade detaljplaner. Där medverkar också bland andra bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Lantmäteriets generaldirektör Susanne Ås Sivborg.

Dan Sandén ska också vara med och berätta om hur man säkerställer affärsmässighet och ekonomisk förvaltning i fastighetsbranschen, hur Skövdebostäder kan bygga det som efterfrågas så billigt och hur man får Sveriges nöjdaste hyresgäster. Arrangörerna för dessa seminarier är MSCI Real Estate, Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och Hyresgästföreningen. I panelerna deltar experter från andra allmännyttiga och privata fastighetsägare samt förhandlingschefen på Hyresgästföreningen Sverige.

- Det är så klart glädjande att många vill lyssna på hur vi på Skövdebostäder kan lyckas så bra med många saker. Och det känns bra att få vara med och sätta Skövde på kartan i de här sammanhangen, säger Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

Dan Sandén kommer att vara i Almedalen 3 – 5 juli och kommer att delta i seminarier, paneldiskussioner, bostadspolitiska samtal och individuella möten där han diskuterar samhällsutveckling, bostadsproduktion och hyresgästernas inflytande.

- Att besöka Almedalen och delta i den bostadspolitiska debatten är ett sätt att påverka de politiska besluten på nationell nivå för att Sveriges allmännytta ska utvecklas vidare. Men det är också ett sätt för Skövdebostäder att sprida våra goda exempel och samtidigt få nya intryck och idéer till vår verksamhet lokalt, säger Dan Sandén.

Läs mer om de seminarier Skövdebostäder deltar i på www.skovdebostader.se/artikel2/almedalen

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson