2022-10-07 11:00Pressmeddelande

Skövdebostäder erbjuder ett koncept för 65+

Ett tegelhusTrygghetsboende. Foto: Skövdebostäder

Skövdebostäder arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet och erbjudande till hyresgästerna. För att skapa mer tydlighet och möjligheter till fortsatt utveckling renodlar bolaget sitt koncept mot en äldre målgrupp genom enbart ett och samma upplägg med åldersgräns 65 år.

319 trygghetsbostäder

Totalt har Skövdebostäder efter förändringen som helt träder i kraft under våren 2023, 319 trygghetbostäder på Fältspaten, Gamla skolan, Mossagården och Norra Aspövägen 2. De tidigare seniorboendena Henriksbergsgatan 38 och Havstenavägen 6 blir vanliga reguljära lägenheter möjliga att hyra av alla oavsett ålder. Förändringen innebär också att Gamla skolan med 121 lägenheter ställs om från seniorboende 55+ till trygghetsboende 65+.

Förutom åldersgränsen för att få skriva kontrakt kommer Gamla skolan från och med våren 2023 få tillgång till trygghetsvärdar ett antal dagar i veckan. Trygghetsvärdarnas roll handlar om att ta tillvara hyresgästernas olika intressen, idéer och förmågor. Att skapa kontakter mellan de boende och att kanalisera, inspirera och leda olika aktiviteter ingår också i uppdraget.

Utveckling av konceptet

Förändringen av åldersgränserna införs redan under hösten. Men parallellt med den förändringen arbetar Skövdebostäder med att utveckla konceptet trygghetsboende och vilka eventuella ytterligare tjänster det ska innehålla än samlingslokal, övernattningslägenhet och trygghetsvärdar. Detta ska vara klart under våren 2023.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick