2020-03-09 12:41Pressmeddelande

Skövdebostäder fortsätter leverera starka resultat

Grubbagården på Havstena färdigställdes under 2019. Grubbagården på Havstena färdigställdes under 2019. Bild: Mikael Ljungström/Scandphoto

När Skövdebostäder nu summerar 2019 redovisar bolaget återigen ett starkt resultat. Det handlar inte bara om det ekonomiska resultatet. Under 2019 färdigställdes 173 lägenheter, bolaget införde policyn Våga bry dig och utsågs till Årets samhällsbyggare.

 

Skövdebostäder redovisar ett resultat på 87,8 miljoner kronor (116,1 år 2018), efter finansiella poster. Vinsten blev 65,2 (79,5 år 2018) miljoner kronor. Samtidigt är investeringstakten fortsatt hög. Under året har 280 miljoner (274) investerats i fastigheter och de planerade investeringarna för 2020 uppgår till närmare 263 miljoner där bland andra projekten Kurorten och Timmersdala står för en stor del.

Att vinsten är lägre än förra året beror till största delen på att bolaget avslutat ett antal ränteswappar, då bolaget numera ingår i den kommunala koncernbanken och där skapar bättre gemensam nytta för kommunkoncernen.

– Vi måste fortsätta att leverera goda ekonomiska resultat och samtidigt leverera samhällsnytta. Det tycker jag att bolaget tydligt klarat av 2019, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande Skövdebostäder.

 

Förutom goda ekonomiska resultat har Skövdebostäder alltså färdigställt 173 lägenheter på bland annat Frostaliden och Grubbagården. Dessutom har bolaget infört policyn Våga bry dig som handlar om att uppmana hyresgästerna att just våga bry sig om varandra och agera vid misstanke om att något inte står rätt till. I maj blev bolaget också utsedda till Årets samhällsbyggare för Ekedal.

- Vi håller hög nyproduktionstakt, vilket är nödvändigt för Skövdes utveckling. Samtidigt som vi jobbar aktivt för att skapa ett tryggare och bättre samhälle ur flera hållbarhetsperspektiv för att göra Skövde mer attraktivt, säger Morgan Arvidsson, tillförordnad vd.

Ökat marknadsvärde

Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2019 till 5 865 miljoner kronor (5 414) exklusive projektfastigheter. Substansvärdet uppgick till 4 092 miljoner kronor (3 776).

2019 i siffror

Siffrorna för 2018 anges inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 385,2 (368,6) miljoner kr
 • Rörelseresultatet uppgick till 126,8 (130,6) miljoner kr
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 87,8 (116,1) miljoner kronor
 • Årets vinst uppgick till 65,2 (79,5) miljoner kr
 • Direktavkastning i förhållande till totalt kapital 7,8 (8,4) %
 • Direktavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 3,6 (3,9) %
 • Totalavkastning på genomsnittligt marknadsvärde fastigheter 7,6 (11,4) %
 • Soliditeten per 31/12 2018 uppgick till 46,3 (48,6) %
 • Investeringar i fastigheter uppgick till 280,0 (273,7) miljoner kr
 • Marknadsvärde fastigheter, exklusive projektfastigheter 5 864,7 (5 414,3) miljoner kr
 • Substansvärde 4 092,4 (3 775,6) miljoner kr

 

För ytterligare information kontakta:

Morgan Arvidsson, tillförordnad vd - 0500-47 74 06

Dennis Grönqvist, ekonomichef - 0500-47 74 13

 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson