2018-12-14 10:17Pressmeddelande

Skövdebostäder går med i Allmännyttans klimatinitiativ

Skövdebostäder har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.

Allmännyttans branschorganisation SABO har nyligen lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

- Att vi engagerar oss mer i klimatfrågan känns helt rätt. Vi gör redan mycket idag när det gäller miljö, bland annat har vi redan som mål att vara klimatneutrala 2019 och arbetar dessutom aktivt med energibesparingar. Men genom det här initiativet kan vi ta ytterligare ett kliv, säger Dan Sandén, vd för Skövdebostäder.

95 bostadsföretag med drygt 361 000 lägenheter över hela landet har anslutit sig. Nu går alltså även Skövdebostäder med i klimatinitiativet.

- Klimatomställningen är avgörande och självklart ska också vi i Skövde bidra, säger Bernt Mårtensson, ordförande i Skövdebostäders styrelse.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Med Allmännyttans klimatinitiativ tar Skövdebostäder ytterligare konkret ställning för klimatet och kommer än mer aktivt arbeta med att minska klimatpåverkan både från den egna verksamheten, och genom att uppmuntra och hjälpa hyresgästerna att kunna leva klimatsmart. Detta är inte Skövdebostäders första ställningstagande. Bolaget var med i det så kallade Skåneinitiativet då 106 kommunala bostadsbolag åtog sig att minska energiförbrukningen med 20 % från 2007 till 2016. Dessutom anslöt sig Skövdebostäder 2017 till Västra Götalandsregionens satsning Klimat2030 vars mål är att tillsammans skapa en klimatsmart region i Västsverige.

Inom Allmännyttans klimatinitiativ kan man också ansluta sig till tre frivilliga fokusområden: Effekttoppar och förnybar energi, Klimatkrav på leverantörer samt Klimatsmart boende. Skövdebostäder ser i dagsläget att alla tre områden är viktiga och har för avsikt att bidra på alla områden.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson