2019-10-21 10:45Pressmeddelande

Skövdebostäder inför policy mot våld i hemmet

Våga bry dig, foto: PixabayVåga bry dig, foto: Pixabay

Under hösten inför Skövdebostäder Våga bry dig med målet att skapa en ny attityd och beteendeförändring vid misstanke om att någon i närheten far illa. Våga bry dig utgår från föreningen Huskurage policy vid oro för våld i hemmet, och flera stora aktörer står bakom initiativet.

Huskurage är en ideell förening med målet att förhindra våld i nära relationer genom att informera grannar om hur man ska agera. Det är en policy som säger att man som granne inte ska ignorera en situation där man känner oro för att någon far illa på grund av våld eller andra missförhållanden. Skövdebostäders bosociala enhet har utifrån Huskurage utformat Våga bry dig, som inte är en kampanj med ett slutdatum, utan en policy som ska utgöra normen för hur man ska agera vid oro för missförhållanden.

Vi vill uppmärksamma förekomsten och problematiken med våld i nära relationer, förebygga missförhållanden och förändra synen på vad vi som medmänniskor ska göra om vi misstänker att någon far illa. Vi vill hjälpa till att tillsammans skapa en förändring i samhället som utgör det nya normala sättet att reagera på vid oro för någons välbefinnande, säger Anna Bjerklinger, chef för den bosociala enheten på Skövdebostäder.

Skövdebostäder kommer publicera en film på sociala medier och på företagets hemsida, sätta upp informationsblad i trappuppgångarna samt införa en intern policy för att medarbetare ska få en tydlig handlingsplan vid misstanke om att en hyresgäst far illa.

Med Våga bry dig har Skövdebostäder inte som avsikt att motivera sina hyresgäster att själv utsätta sig för risker. Målet är att veta hur man ska agera, och beroende på situationen rekommenderas olika åtgärder. I vissa fall kan det vara att kontakta polisen och i andra fall Skövde kommun. Vid oro för missförhållanden kan man kontakta oss varpå vi sedan förmedlar ärendet vidare till rätt instans, säger Anna Bjerklinger.

I arbetet med Våga bry dig samarbetar Skövdebostäder med Skövde kommun, Huskurage, Rädda barnen, Hyresgästföreningen och Utväg Skaraborg.

Ann-Louise Pettersson, ordförande för Rädda barnen i Skövde som står bakom initiativet, berättar om antalet barn som far illa.

Ungefär var tionde barn lever i ett hem med våld, så det är oerhört viktigt att man belyser den här problematiken. Ett hem ska vara synonymt med trygghet, och ett barns vardag ska aldrig involvera känslor av rädsla och ångest. Kan vi därför uppmärksamma missförhållanden hos endast ett barn har policyn varit framgångsrik, avslutar hon.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson