2017-06-28 14:50Pressmeddelande

Skövdebostäder investerar 416 miljoner i 189 lägenheter

null

Kontraktsskrivningen har föregåtts av flera månaders bearbetning av projektet då Skövdebostäder sett det statliga investeringsstödet som en förutsättning för att genomföra projektet. Investeringsstödet anger en bestämd normhyra vilket gör att produktionskostnaderna inte kan vara hur höga som helst.

- Det har varit en resa att komma i mål med upphandlingen av Frostalidsprojektet. För oss var det avgörande att hitta fram till en lösning som inte gör avkall på kvaliteten men som samtidigt inte skenar i kostnader. För att ett projekt ska vara aktuellt för investeringsstöd måste vi ha en kalkyl som klarar en normhyra på 1300 kronor per kvadratmeter. Skälet till denna begränsning är att stödet inte ska bidra till att produktionskostnaderna blir för höga utan se till att hyrorna hålls på en rimlig nivå, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Lägenheterna är fördelade på sex hus i åtta våningar och det finns såväl tvåor, treor, fyror som femmor. Första inflyttning förväntas ske 2019.

Sveriges största trähusområde

Frostaliden blir Sveriges största bostadsområde med höga hus med trästomme. Genom att bygga med trästomme driver Skövdebostäder utvecklingen framåt och bidrar till en hållbar miljö.

- Det är spännande att få vara med och utveckla trähustekniken genom detta stora projekt. Erfarenheten av att bygga så här stora hus i trä är inte så stor i Sverige ännu. Därför är en viktig del att utveckla processerna så att träbyggnation också blir hållbart ekonomiskt, säger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson