2020-01-30 06:59Pressmeddelande

Skövdebostäder investerar i solenergi

Jesper Sjöholm blickar ut över Aspö gård från punkthus i området.Jesper Sjöholm blickar ut över Aspö gård från punkthus i området.

Under januari månad påbörjade Skövdebostäder installationen av två solcellsanläggningar i bolagets bostadsområden. Arbetet ingår i en större satsning där målet är att minska energiförbrukningen med 30% fram till 2030, och solpaneler spelar en stor roll i både befintligt bestånd och framtida nyproduktioner. Men det är flera faktorer som påverkar om solcellsanläggningar är ekonomiskt och tekniskt lämpliga att installera.

Under hösten 2018 startades ett klimatinitiativ av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent jämfört med 2007. Idag har Skövdebostäder minskat sin användning med 23 %, och solcellsanläggningar ses av flera skäl som en viktig del för att nå målet.

Lyckas vi göra anläggningarna ekonomiskt hållbara får vi pengar över till andra miljösmarta åtgärder, som att till exempel tilläggsisolera fastigheten eller köpa in nya, energisnåla komponenter, vilket i sin tur minskar energiförbrukningen ytterligare, säger Jesper Sjöholm, energi- och miljöingenjör på Skövdebostäder.

Installation i nyproduktion och befintligt bestånd

Som energi- och miljöingenjör arbetar Jesper med solcellsanläggningar från idé till verkställande. Arbetet innefattar att hitta lämpliga platser för installation och sedan projektera, upphandla, besiktiga samt följa upp hur väl anläggningarna producerar el. Skövdebostäder installerar solpanelsanläggningar i alla större nyproduktioner, men att hitta fastigheter med rätt förutsättningar i det befintliga beståndet är också en stor del av arbetet. Valet av fastighet har nämligen stor påverkan på den förväntade elproduktionen.

Vi har avsatt 5 miljoner i investering och målet är att installera anläggningar där det är ekonomiskt och tekniskt lämpligt. Vissa fastigheter är mer lämpliga än andra, bland annat beroende på hur fastigheten ligger, vilket väderstreck taket lutar åt, hur stor takyta samt vilket skick taket har. Är taket nytt behöver man ofta bara lägga på panelerna, annars behöver man se över takkonstruktionen. Vi tittar även på tekniska förutsättningar – var man kan placera växelriktaren, dra kablage och annat, säger Jesper.

Vinstaffär för miljön och ekonomin

Två solcellsanläggningarna ska under årets första kvartal installeras på Henrikbergsgatan 38 och Regementsgatan 2. Tillsammans förväntas anläggningarnas 118 paneler producera 32,7 megawattimmar – som delvis försörjer fastigheternas tvättmaskiner, hissar, belysning och varmvattenuppvärmning med el. Återbetalningstiden, det vill säga den dag solpanelerna har bekostat sig själva, väntas vara 12 år på Henrikbergsgatan. Därefter blir elproduktionen en ren vinstaffär.

Vi satsar på paneler som har en väldigt hög kvalitet och långa effektgarantier. De producerar minst 87% av totala kapaciteten efter 30 år. Produktionen från solcellerna fortsätter troligtvis många år efter det också. Solpanelerna är dessutom relativt underhållsfria så länge det är en hyfsad lutning på dem. Eftersom det regnar mycket i Sverige spolas smutsen bort, säger Jesper.

I Ryd har bolaget installerat en anläggning där all producerad el stannar kvar i fastigheterna istället för att matas ut på elnätet. Där försörjer den producerade elen även hyresgästernas förbrukning som betalas via hyresavin istället för till elhandelsbolaget. Det ger en bättre ekonomi både för bolaget och hyresgästerna då man handlar upp el i större volymer till ett lägre pris och låter hyresgästerna dela på ett abonnemang istället för att ha var sitt. Men Jesper framhåller att huvudsyfte är att erbjuda ett hållbart boende till sina hyresgäster.

Bor man hos Skövdebostäder gör man en indirekt insats för miljön då vi satsar på förnybar energi – dels i form av egenproducerad el och att vi köper in grön el. Vi jobbar också med andra miljöfrågor för att kunna sänka den totala elförbrukningen, säger Jesper.

 Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson