2018-07-06 16:01Pressmeddelande

​Skövdebostäder nominerade till framtidsinriktat pris i Almedalen

null

I måndags delades ”Det framtidsinriktade hållbarhetspriset” ut av branschorganisationen Gröna städer i Almedalen. Av alla inskickade bidrag var Skövdebostäders Aspö Eko-logi en av fem nominerade till priset. Priset är nyinstiftat och syftar till att lyfta den aktör som under det senaste året levererat den bästa genomförbara idén för ett hållbart samhälle.

Det framtidsinriktade priset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Såväl offentliga som privata aktörer kunde medverka.

- Vi är så klart stolta och glada att vara nominerade till ett pris för hållbarhet. Särskilt ett pris som lägger vikt vid alla dimensioner av hållbarhet och att lösningarna ska vara genomförbara. Det tycker vi verkligen att vi lyckats med när det gäller Aspö Eko-logi, säger Dan Sandén, vd, Skövdebostäder

Sätter Skövde på kartan och påverkar nationellt

Förutom att vara nominerade till ”Det framtidsinriktade hållbarhetspriset” har Skövdebostäder och vd Dan Sandén, deltagit i workshops och paneler kring viktiga bostadsfrågor under sina dagar i Almedalen. De tre seminarier dit Dan Sandén var inbjuden att tala handlade om framtidens fastighetsförvaltning och behovet av kompetens, om hur man kan bygga hyresbostäder som kan efterfrågas och vad är viktigast för landets hyresgäster för att de ska vara nöjda.

- I bostadssverige är Skövdebostäder en röst att räkna med. Många känner till att vi gör väldigt mycket bra saker. Vi klarar av att bygga till priser som kan efterfrågas, vi kombinerar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samtidigt som vi har stabil ekonomi och Sveriges nöjdaste hyresgäster. Detta imponerar och genom att vara i Almedalen och berätta om detta får ännu fler upp ögonen för vår kommun. Det stärker både vårt och Skövdes varumärke, säger Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

Dessutom har Dan Sandén deltagit i en workshop med Lantmäteriet och Boverket där man lämnade konkreta förslag och idéer för hur planprocessen kan bli snabbare och enklare och på så sätt göra det billigare att bygga bostäder.

  • -Att vara med och påverka regelverk och möjligheter i planprocessen är oerhört viktigt. Det är en av de mest tidskrävande delarna för att få tillstånd ett byggprojekt och ju längre tid det tar desto dyrare blir slutresultatet och det drabbar de kommande hyresgästerna, säger Dan Sandén, vd, Skövdebostäder. 

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson