2019-12-16 06:30Pressmeddelande

Skövdebostäder och allmännyttan minskar klimatpåverkan på riktigt

Allmännyttans klimatinitiativAllmännyttans klimatinitiativ

För ett år sedan startade Sveriges Allmännytta klimatinitiativet och 176 bostadsföretag med sammanlagt 681 000 lägenheter har hittills anslutit sig. Klimatinitiativet har två övergripande mål: En fossilfri allmännytta senast år 2030 och 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Skövdebostäder har arbetat med klimatfrågorna under lång tid. När vi för ett år sedan gick med i Allmännyttans klimatinitiativ tog vi ytterligare kliv genom att förtydliga och öka våra målsättningar. I och med de olika fokusområdena blir frågan också bredare än bara energibesparingar, säger Morgan Arvidsson tillförordnad vd Skövdebostäder.

Tillsammans gör allmännyttan skillnad

Allmännyttan kan med sin storlek göra skillnad. Bland annat producerar allmännyttans företag tillsammans 8 gigawattimmar el i andelsägda solcellsparker eller i egen solcellsanläggning. Av elen som produceras i egna solceller används cirka 5 gigawattimmar för eget bruk eller av hyresgästerna och cirka 3 gigawattimmar skickas ut på elnätet. Skövdebostäder har installerat solceller i merparten av sina bostadsområden.

Vår resa mot en fossilfri allmännytta 2030 med 30 procent mindre energianvändning har börjat på allvar. Att minska klimatpåverkan är en ödesfråga och inom allmännyttan pratar vi inte bara om det, utan vi ställer om på riktigt. Handlingskraften i allmännyttans hållbarhetsarbete är imponerande, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.

Fakta och siffror om Allmännyttans klimatinitiativ 2019

Allmännyttan producerar förnybar energi

Allmännyttans företag är både delägare och andelsägare i anläggningar som producerar förnybar sol- och vindel. Sammanlagt produceras 135 miljoner kilowattimmar (kWh), 135 gigawattimmar (GWh), i dessa anläggningar. Det motsvarar elanvändningen i ca 58 500 lägenheter (en snittlägenhet i Nils Holgerssonundersökningen använder 2300 kWh hushållsel /år). 

  • 21 allmännyttiga bostadsföretag producerar 126 GWh el i egen eller andelsägd vindkraft. 
  • 69 allmännyttiga bostadsföretag producerar 8 GWh el i andelsägd solcellspark eller i egen solcellsanläggning.

Av elen som produceras i egna solceller används ca 5 GWh för eget bruk eller av hyresgästerna och ca 3 GWh skickas ut på elnätet.

Alla siffror är ungefärliga och baserade på bostadsföretagens egna inrapporterade värden.

Bränslen i egna pannor

110 allmännyttiga bostadsföretag har inga egna värmepannor eller är fossilbränselfria i de som finns.

Fossilfria drivmedel i bilar och arbetsmaskiner

60 företag har både fossila och ickefossila drivmedel och har alltså påbörjat sin resa mot att bli fossilfria. De har alltså gjort aktiva val att använda fossilfria bränslen i sina bilar och arbetsmaskiner med exempelvis HVO, alkylatbensin, biodiesel, FAME, biogas, naturgas.Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson