2021-03-30 09:04Pressmeddelande

Skövdebostäder och Allmännyttas klimatinitiativ nära fossilfrihet

Aspö Eko-logi är ett av Skövdebostäders områden där det finns solceller. Bild: Mikael Ljungström/ScandphotoAspö Eko-logi är ett av Skövdebostäders områden där det finns solceller. Bild: Mikael Ljungström/Scandphoto

184 företag är nu medlemmar i Allmännyttans klimatinitiativ. Sammantaget förvaltar de 714 000 lägenheter runt om i Sverige och tillsammans uppnår de nu över 95 procents fossilfrihet. De har dessutom minskat sin energianvändning med nästan 14 procent sedan 2007. Skövdebostäder är ett av företagen som är anslutna till initiativet och bolaget uppnår 99 procents fossilfrihet.

– Vi har ett stort fokus på hållbarhet och strävar efter ständiga förbättringar. Under 2020 minskade vi vår energiförbrukning med 4,7 procent. Vi köper fossilfri el och till största delen fossilfri fjärrvärme – och nu går vi dessutom över till fossilfritt bränsle i våra arbetsmaskiner. En viktig del av vårt miljöarbete är att våra hyresgäster ska kunna leva så hållbart som möjligt. Det handlar till exempel om inspiration, möjligheten till laddplats för elbilar samt förutsättningar för hantering av matavfall och källsortering, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av Sveriges bostadsbestånd.

– Det innebär att potentialen för att fortsatt bidra till att Sverige når sina klimatmål är stor. Ju fler av våra medlemsbolag som ansluter och ju fler som inspireras av vårt arbete, desto större effekt får vi, säger Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet.

Målet är att allmännyttan ska vara 100 procent fossilfri år 2030. 2019 uppnådde medlemmarna i Klimatinitiativet tillsammans 95,5 procents fossilfrihet. Till 2030 ska energianvändningen inom allmännyttan ha minskat med 30 procent. Basåret 2007 använde företagen inom Klimatinitiativet 152 kWh per kvadratmeter, 2019 använde de 131 kWh per kvadratmeter. Det innebär en energieffektivisering i snitt på nästan 14 procent jämfört med 2007.

Ytterligare en positiv utveckling är att många av företagen inom Klimatinitiativet har valt att ha egen elproduktion. 2018 var det 71 företag som hade egna solceller, 2019 var det 83, en ökning med 17 procent. Skövdebostäder är ett av företagen som använder sig av solceller.

– Under det senaste året installerade vi solceller i fem av våra befintliga områden. Våra nyproducerade byggnader använder ofta solenergi och till exempel har både vårt trähusområde på Frostaliden och det nya studenthuset på Kurorten solceller på taken, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick