2021-08-25 11:55Pressmeddelande

Skövdebostäder organiserar för hållbarhet

Skövdebostäders logotypSkövdebostäders logotyp

Skövdebostäder organiserar om för att utveckla verksamheten och ta sig an de kommande årens utmaningar kring hållbarhet, digitalisering och kundnöjdhet.

Från och med 1 september genomförs organisatoriska förändringar på Skövdebostäder.

– Personalstyrkan har växt de senaste åren. Med den nya organisationen får vi de bästa förutsättningarna för att fortsätta att utvecklas och satsa framåt genom att organisera om avdelningarna och införa nya chefsroller, säger Katarina Prick vd, på Skövdebostäder.

Ny avdelning för hållbarhet

Bolaget satsar på hållbarhet genom att skapa den helt nya avdelningen Hållbarhet och inköp. Den ska ge Skövdebostäder en förbättrad samordning kring hållbarhet och möjliggöra ännu mer fokuserat arbete i dessa frågor. På avdelningen finns också inköp, som blir en viktig del i hållbarhetsarbetet i förhållande till leverantörer. Den innefattar även verksamhetsutveckling inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Det som tidigare var förvaltningen delas nu upp. En ny avdelning som kallas Boservice omfattar den kundnära verksamheten i bolagets områden. Teknisk förvaltning kommer tillsammans med bolagets byggavdelning att forma Fastighetsutveckling.

Dagens marknadsavdelning – som hanterar kundtjänst, uthyrning, kommunikation, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll samt IT och digitalisering – samlas med den bosociala enheten i Marknad och utveckling.

Nya chefsroller

Den tidigare förvaltningschefen Thomas Olsson får nu ansvar för Hållbarhet och inköp medan tidigare distriktschef Erik Pettersson blir chef för Boservice. Sebastian Karlström, som idag är byggchef, blir nu chef för Fastighetsutveckling och marknadschef Lina Eklund Svensson utökar sitt ansvarsområde på Marknad och utveckling.

– Sedan jag började min tjänst har jag analyserat verksamheten och sett att det finns vissa delar som vi behöver driva på ett annat sätt för att klara av de närmaste åren. Att till exempel fokusera vår kundnära verksamhet i områdena i en avdelning är ett steg. Att tydliggöra arbetet med hållbarhet ett annat och att mer proaktivt arbeta med övergripande utvecklingsfrågor ett tredje. Så jag ser fram emot hösten när den nya organisationen ska sätta sig och senare ge utväxling. Att vi lyckats bemanna chefspositionerna och därmed ledningsgruppen internt samtidigt som det inte är så stora förändringar för personalen ser jag som en garant för att vi kommer i gång snabbt och inte tappar viktiga kompetenser, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Skövdebostäders nya organisation och ledningsgrupp

 

Vd - Katarina Prick

 

Boservice - Erik Pettersson

 

Ekonomi - Dennis Grönqvist

 

Fastighetsutveckling - Sebastian Karlström

 

Hållbarhet och inköp - Thomas Olsson

 

Marknad och utveckling - Lina Eklund Svensson 

 Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick