2014-05-09 16:47Pressmeddelande

Skövdebostäder skapar ett unikt ekologiskt bostadsområde!

null

Skövdebostäders ambition är att skapa ett bostadsområde med en ekologisk profil där samspelet mellan människor och natur står i fokus.

Kostnaden för projektet är över 400 Mkr och det blir därmed Skövdebostäders största investering någonsin. Jag är mycket stolt över att vi nu skapar ett ekologiskt mönstersamhälle i miniatyr! Jag vågar säga att den här satsningen är unik i Sverige och vi hoppas att den kan få spridning även internationellt, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Detaljplanen för området ställs nu ut för samråd och äntligen kan Aspöprojektet bli officiellt. Idag skriver Skövdebostäder och Peab kontrakt på projektet som är den största  satsningen på ekologiska bostäder i Sverige. Det är ett jätteprojekt, både vad gäller antalet lägenheter och det ekologiska perspektivet.

242 lägenheter och en förskola
I bostadsområdet på Aspö kommer det finnas 242 lägenheter fördelade på sju punkthus och tolv låghus, ett gruppboende och ett trygghetsboende. I anslutning till området byggs en ny förskola med plats för 100 barn. Den gemensamma köksträdgården blir områdets centrala plats – både fysiskt, socialt och symboliskt.

Området är ritat av Micael Ekberg på Abako arkitekter och byggs av Peab med Martin Klaesson som arbetschef. Landskapsarkitekt är John Tizzard som planerat in många praktiska detaljer i växtligheten. Till exempel är flertalet växter nyttoväxter, där bär och frukter kan bli kvällens efterrätt i en god paj.

– Vi är fantastiskt stolta över att ha utsetts till entreprenörer i ett så framtidsinriktat projekt. Att bygga Aspö ligger helt i linje med vår vision att vara Nordens samhällsbyggare och ta ansvar för en hållbar utveckling. Över 240 miljösmarta hyresrätter är ett mycket välkommet tillskott av bostäder till dagens och framtidens Skövde, säger Peabs arbetschef Martin Klaesson.

Byggstart beräknas kunna ske i början av 2015 med en första inflyttning i juni 2016. Hela området beräknas stå klart våren 2018. Sedan tidigare driver Skövdebostäder fritidsverksamhet på Aspö gård och med ett bostadsområde i anslutning kan även denna verksamhet utvecklas. Det kommer göras löpande med start i fokusgrupper under våren 2014.

Stark miljöprofil
Genom att i varje detalj tänka miljö och ekologiskt har Skövdebostäder tillsammans med Peab och Abako arkitekter lyckats skapa ett bostadsområde med stark miljöprofil. Att bygga miljösmart och belasta naturen minimalt är en viktig bit av ett miljövänligt boende, minst lika viktigt är att få människor att leva miljösmart för att på så sätt minska miljöbelastningen även på lång sikt. Här satsar Skövdebostäder extra mycket både på att hitta dagens bästa lösningar men även se framtidens möjligheter. En socialantropolog är involverad för att på bästa sätt fånga upp idéer och tankar hos de framtida hyresgästerna.

Energianvändning och energiåtervinning är viktiga delar i ett miljöarbete. Husen byggs därför i passivhusteknik, det finns solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el, och energi återvinns ur spillvatten. I stället för att ha egen bil kommer hyresgästerna kunna nyttja elbilspoolen eller låna en cykel. Regnvatten kommer att tillvaratas för att vattna den gemensamma köksträdgården och hushållens matavfall komposteras till matjord för återanvändning i områdets odlingar.

Flera miljömärkningar
Området kommer att certifieras med Svanen, Miljöbyggnad Guld och passivhusstandard FEBY12, Kombinationen av flera märkningar är mycket ovanlig och ger ytterligare bevis på hur bostadsområdet på Aspö tänjer på gränsen och hur Skövdebostäder går i bräschen för att göra de miljömässigt bästa valen.

För mer information kontakta Dan Sandén 0500-47 74 12 eller besök www.skovdebostader.se

Bildmaterial finns att tillgå vid kontakt med Skövdebostäder.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson