2017-10-26 08:39Pressmeddelande

​Skövdebostäder skriver på för klimatet

null

Skövdebostäder har valt att ansluta sig till kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Det innebär att bolaget ställer sig bakom och kommer att bidra till klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende år 2030.

I kraftsamlingen finns fyra fokusområden där sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler är ett. Det handlar om att bygga energieffektiva bostäder och lokaler som är flexibla, yteffektiva och byggda av material med låg klimatpåverkan.

Talar på lanseringskonferens

På torsdag går startskottet med lanseringskonferensen Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige. Där deltar Skövdebostäder och kommer från scen att prata om Frostaliden som är 189 lägenheter i trä.

- Det är alltid roligt att våra projekt uppmärksammas. I det här fallet är det fokus på att trä är bra för klimatet. Men vi får också möjlighet att berätta om att vi i flera projekt gör sådant som är bra för miljön, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Fler exempel på klimatsmarta bostadsprojekt

Skövdebostäder har flera klimatsmarta bostadsprojekt på gång. Aspö Eko-logi som bland annat erhållit SABOs hållbarhetspris 2017 är ett exempel. Ett annat är Ekedal med små energi- och yteffektiva bostäder för ungdomar.

Konferensen kan följas på www.klimat2030.se

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson