2019-11-10 14:41Pressmeddelande

Skövdebostäder spänner bågen för hållbarhet

Skövdebostäders styrelse har antagit en ny affärsplan för bolaget som gäller 2020 till 2023. Den pekar ut bolagets riktning de kommande fyra åren med starkt fokus på hållbarhet och innehåller höga målsättningar för bolaget både internt och externt. I affärsplanen lyfter Skövdebostäder bland annat fram medarbetarna, bosociala insatser och klimatfokuserade aktiviteter som viktiga områden.

Skövdebostäder ska förutom att extra tydligt bidra i hållbarhetsfrågorna och kommunnyttan samtidigt fortsätta att starkt bidra till Skövdes expansion och positiva utveckling. Planen är att producera 600 nya lägenheter de kommande fyra åren parallellt med att man planerar och förbereder för samma leverans också under perioden 2024 - 2027.

- Skövdebostäder ska fortsätta att vara motor och en katalysator för nybyggnation i Skövde och satsa ambitiöst. Extra viktigt är att vi fokuserar på hela Skövde kommun. Men bolaget ska också spänna bågen ytterligare när det gäller hållbarhetsfrågorna och då framförallt på det bosociala området för att bidra till integration, minska segregation och skapa ett tryggt samhälle för alla. Affärsplanen visar också en tydlig satsning på medarbetarna som en väsentlig nyckel för att fortsätta utveckla vårt redan mycket framgångsrika arbete med våra hyresgäster, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande Skövdebostäder.

Gediget bakgrundsmaterial

Arbetet med en ny affärsplan tar tid. Skövdebostäder har samlat in och analyserat ett gediget bakgrundsmaterial som ligger till grund för de målsättningar och strategier som ska leda verksamheten framåt. Allt har vägts samman i den nya affärsplanen.

- Nu har vi riktningen för de kommande fyra åren. Exakt vad vi kommer att göra och hur arbetet ska utföras anpassas årligen i våra interna verksamhetsplaner. Det är en föränderlig värld vi lever i och en verksamhet måste ständigt utvecklas. Utan en tydlig riktning kan man lätt tappa fokus på vad som är viktigast – våra medarbetare, våra hyresgäster och vårt samhälle, säger Morgan Arvidsson, tillförordnad vd på Skövdebostäder.

Positiv framtidssyn

Den nya affärsplanen visar på framåtanda och tar fasta på hur Skövdebostäder genom sin verksamhet bidrar till hela samhället.

- Vi i styrelsen för Skövde stadshus AB är väldigt glada att den här affärsplanen har en positiv framtidssyn, andas kreativitet och tar hänsyn till hela Skövde kommun. Skövdebostäder visar tydligt att de tar sitt samhällsansvar och att de bidrar till vår gemensamma kommunnytta, säger Ulrika Johansson styrelseordförande i Skövde stadshus AB.

Kontakt

Bernt Mårtensson, styrelseordförande
070-678 28 02
Morgan Arvidsson, tillförordnad vd
0500-47 74 06


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson