2019-11-20 07:52Pressmeddelande

Skövdebostäder startar kampanj för återvinning

En källsorteringsstation med nedgrävda kärl på Aspö Eko-logi. En källsorteringsstation med nedgrävda kärl på Aspö Eko-logi.

Att människor inte källsorterar sina förpackningar är ett vanligt problem i soprummen. Skövdebostäder startar nu en informationskampanj där såväl hyresgäster som övriga kommuninvånare uppmuntras till att återvinna.

Alla Skövdebostäders hyresgäster har tillgång till någon form av källsortering i sitt närområde. Hur noggranna de boende är med återvinningen varierar.

– En stor del av våra hyresgäster är väldigt duktiga på att återvinna och vi vet att det finns ett miljöengagemang. Samtidigt ser vi ofta att mjölkkartonger och liknande slängs i hushållssoporna, trots att det finns källsortering i närheten. Ett annat problem är att vissa stoppar ner den bruna matavfallspåsen i en plastpåse innan den slängs. Plast blir varken bra som biogas, eller som gödning på våra åkrar. Den som är orolig för att påsen ska gå sönder ska istället använda dubbla papperspåsar, säger Sofie Nydén, distriktassistent på Skövdebostäder. 

Utan pekpinnar

En del av kampanjen är att Skövdebostäders drygt 5 000 hyresgäster får en broschyr med information om vad som ska sorteras i varje fraktion och vilka miljövinster återvinning ger. Kampanjen pågår också i sociala medier och här har bolaget valt att ha ett bredare tilltal än till bara sina hyresgäster.

– Inställningen till källsortering är något som rör hela samhället och vi vill gärna gå i bräschen i den här frågan. Kampanjen heter Skövde återvinner och består framförallt av korta filmklipp. Tanken är att utan för mycket pekpinnar både informera och inspirera till återvinning. Många vet inte att källsorterade förpackningar gör stor nytta – till exempel sparar en enda återvunnen aluminiumburk energi som räcker till motsvarande ett dygn vid datorn, säger Josefine Ahrling, kommunikatör på Skövdebostäder.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson