2022-01-10 15:01Pressmeddelande

Skövdebostäder undersöker intresse för ombildning

Vadden och Armborstet

Hyresgästerna på två av Skövdebostäders bostadsområden, Armborstet och Vadden, som ligger på Billingens sluttning har fått en förfrågan om de är intresserade av att köpa sin lägenhet. I enlighet med ägardirektivet som anger att Skövdebostäder aktivt ska agera för ombildning i syfte att åstadkomma en variation av upplåtelseformer undersöker bolaget intresset för ombildning till bostadsrätt i de två fastigheterna på Billingen.

Skövdebostäders styrelse har under året arbetat med att ta fram ett par lämpliga fastigheter för ombildning med målen i bolagets ägardirektiv och Skövde kommuns boendestrategiska program som utgångspunkt. Det handlar då om att bidra till en variation av upplåtelseformer för en blandad befolkning.

- Vi har lagt ner ett stort arbete på att finna lämpliga fastigheter med fokus på blandade upplåtelseformer. Fastigheter som är lämpliga är de som går att bryta loss, har ett förutsägbart underhållsbehov och medger en positiv kalkyl för hyresgästen. Därför har vi landat i Vadden 2 och Armborstet 1, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande Skövdebostäder.

Intresseanmälan

Det första steget är att hyresgästerna i de berörda fastigheterna fått ett informationsbrev där de uppmanas att tala med sina grannar och om intresse finns bilda en bostadsrättförening. Sedan ska den nybildade bostadsrättföreningen anmäla sitt intresse till Skövdebostäders styrelse senast 31 mars 2022.

- För att bilda en bostadsrättförening måste man vara minst tre grannar och en revisor som går ihop. Om man är osäker på hur det går till kan man anlita en ombildningskonsult som hjälper föreningen i gång. Vi kan inte förhandla med enskilda hyresgäster utan måste ha en förening som motpart. För att inleda förhandlingar måste det inte finnas en viss storlek på intresset. Däremot måste två tredjedelar av hyresgästerna rösta ja vid en så kallad köpstämma för att ett köp sedan ska bli aktuellt, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande i Skövdebostäder.

Går vidare med en fastighet

När eventuella intressen lämnats in till Skövdebostäders styrelse kommer de fatta beslut om att gå vidare med den av fastigheterna där de bedömer intresset som störst. Då inleds den fortsatta processen där flera steg ska genomföras innan bostadsrättföreningen kan hålla en köpstämma. Om tillräckligt många där röstar ja kan det faktiska köpet komma till stånd.

- Styrelsen har beslutat att vi ska välja endast en av fastigheterna för ombildning utifrån intresset. Det är allt som är aktuellt i nuläget. Hur det blir framåt kan vi inte säga något om idag. Vi ska så klart fortsätta verka för en blandning av upplåtelseformer i Skövde. Men i dagsläget diskuteras inga andra fastigheter från vår sida, säger Bernt Mårtensson styrelseordförande i Skövdebostäder.

Fakta ombildningsförfarandet

  • Det krävs minst tre hyresgäster och en revisor för att bilda en bostadsrättsförening.
  • Bostadsrättföreningen kan då lämna sitt intresse till fastighetsägaren, Skövdebostäder.
  • Skövdebostäders styrelse väljer vilken fastighet som är aktuell att gå vidare med.
  • Den förening som erbjuds att köpa fastigheten får åtta månader på sig att fatta beslut om att köpa fastigheten. För det krävs att två tredjedelar av de boende röstar ja vid köpstämman. Att rösta ja vid köpstämman är inte samma sak som att svara ja till att köpa sin lägenhet. Däremot är man positiv till att bostadsrättsföreningen får köpa fastigheten och att man då själv hyr sin lägenhet hos dem. Föreningens kalkyl baseras dock på de som är intresserade av att köpa sina lägenheter.
  • Innan köpstämman genomförs ska fastigheten värderas, besiktigas och ekonomisk plan upprättas. Diskussioner och förhandlingar sker mellan Skövdebostäder och bostadsrättsföreningen.
  • Om allt går enligt plan sker köpstämman senast i november 2022 och köpet i februari 2023

Alla eventuella frågor hänvisas till Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson.
Telefon: 070-6782802
E-post: bernt.martensson@politiker.skovde.se

 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson