2017-03-13 08:25Pressmeddelande

Skövdebostäder utvecklar Aspö gård

null

I enlighet med tidigare utvecklingsplaner och som en följd av att delar av Aspö utvecklas med bostäder har Skövdebostäder beslutat om ytterligare satsningar på Aspö gård.

Att Skövdebostäder bevarar och utvecklar verksamheten och gården har varit en av förutsättningarna för bostäder i området och förutsättning i arbetet med Karstorpsområdet. Utvecklingsarbetet på gården kommer att ske under 2017 och 2018. I planerna ingår att bygga om den befintliga ladugården och skapa flexibla möjligheter till olika aktiviteter och användningsområden inom ramen för Skövdebostäders bosociala arbete. Dessutom kommer utemiljön att rustas upp och tillgång på toaletter bli bättre. I samarbete med Skövde kommun kommer Skövdebostäder också att göra området vid sjön mer tillgängligt och på så sätt knyta ihop också Frostaliden med Aspö gård.

- Aspö gård är något unikt som vi på Skövdebostäder har och det känns väldigt roligt att vi får utveckla gården för såväl våra egna hyresgäster som övriga Skövdebor, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.

Skövdebostäder har sedan 1989 lagt ner stora resurser för att bevara, utveckla och tillgängliggöra bondgården för hyresgästerna och övriga invånare i Skövde. Gården, djuren och byggnaderna har blivit ett självklart inslag i stadsbilden hos Skövdeborna och är förknippat med positiva värden och känslor.

En unik helhet

Hela området kring Aspö bildar nu en unik helhet med bostäder, gård med djur, koloniområde, natur, sjöar och en förskola. Bostäderna är byggda med ett starkt ekologiskt fokus både i produktionen men också med tanke att det ska vara lätt för hyresgästerna att leva i harmoni med miljön. Det finns mängder med detaljer, som till exempel bevattningssystemet som tar tillvara på regnvattnet, den låga energiåtgången för uppvärmning av husen och möjligheten att stänga av elektronisk utrustning med en knapp när hyresgästen går hemifrån, som gör att alla som flyttar in bidrar till en mer hållbar miljö. Kombinerat med odlingsmöjligheter och närheten till djuren och aktiviteterna på Aspö gård blir detta något som inte finns någon annanstans.

- Flera arbetar med att bygga miljövänligt, men det är just helheten och de väldigt högt ställda kraven på Aspö eko-logi, Aspö förskola och Aspö gård som gör detta extra speciellt och lockar många i branschen att göra studiebesök. Vi hoppas att vi inspirerar andra med vårt exempel, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder. 

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson