2018-04-19 08:47Pressmeddelande

Skövdebostäders studenthyresgäster – nu ännu nöjdare

null

Skövdebostäder har nyligen fått del av resultatet på årets kundundersökning bland studenthyresgästerna. Så gott som alla områden har en positiv resultatutveckling jämfört med förra årets mätning.

Varje år mäter Skövdebostäder nöjdheten hos sina studenthyresgäster. Mätningen ligger sedan till grund för verksamhetsplanering och förbättringsarbeten. Årets resultat tyder på lyckosamt arbete.

- Det är glädjande för alla inblandade att se att hårt arbete ger mer nöjda kunder. Vi har haft särskilt fokus på gemensamma utrymmen och där ser vi en extra tydlig trend på ökad nöjdhet, säger Charlott Kroon, distriktschef, Skövdebostäder.

Ett annat område som man arbetat med under året är klagomålshanteringen som nu fått bättre resultat. Den totala nöjdheten med kundservice, trygghet och allmänna utrymmen är hög och studenterna är mycket nöjda med bemötandet från personalen. Givetvis framkommer också förbättringsområden och ett område som bolaget kommer att titta extra på framåt är information och webbplatsen. Glädjande är att 91 procent uppger att de som helhet är nöjda med Skövdebostäder.

- 91 procent är en bra siffra och en ökning med tre procent jämfört med förra året. Men vi är inte helt nöjda. Vi ska fortsätta att sträva efter 100 % nöjda kunder, säger Charlott Kroon, distriktschef, Skövdebostäder.

Priser för nöjdaste hyresgästerna och bästa förbättringar

Den 26-27 april håller Studentbostadsbranschen sin årliga konferens på temat kundnöjdhet. I år hålls konferensen i Skövde. Där kommer de bostadsbolag med nöjdast studenthyresgäster prisas. Dessutom premieras bolag som arbetar med att förbättra sina resultat.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomförs av Origo group och visar hur Skövdebostäders studenthyresgäster trivs med sitt boende i jämförelse med ett stort antal andra studenter runt om i Sverige. Totalt har enkäten skickats till cirka 21 000 studenthushåll. 


Kontakt:

Charlott Kroon, distriktschef Skövdebostäder

0500-477431

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson