2015-12-15 10:55Pressmeddelande

Skövdebostäders vd leder arbete för allmännyttan mot 2030

Skövdebostäders vd Dan Sandén har blivit utsedd att leda en studie för hur allmännyttan ska bidra till socialt hållbar utveckling. Resultatet ska ligga till grund för SABOs framtidsprogram som tar sikte på 2030.

- Programmet ska inspirera företagens strategiska planering när det gäller att utveckla företaget och boendet utifrån de lokala förutsättningarna. Vi ska göra en nulägesbeskrivning av situationen inom området och diskutera hur allmännyttan kan bidra till detta på olika nivåer – i samhället som helhet, i kommunen, i bostadsområdet och för den enskilde hyresgästen – samt vilka förutsättningar som krävs för att SABOs medlemsföretag ska lyckas med detta, berättar Dan Sandén, Skövdebostäders vd.

Studien om socialt hållbar utveckling har många frågor på agendan: Samverkan och delaktighet i bostadsområdet, hemlöshet, segregation, integration, upprustning och renovering, social hänsyn vid upphandling, socialbostäder, boinflytande, samhällsansvar och affärsmässighet. Studien ska också belysa frågeställningarna ur ett internationellt perspektiv och lämna en framtidsinriktad analys för allmännyttan mot 2030. Resultatet ska redovisas senast 30 april 2016.

Exempel på social hållbarhet

Skövdebostäder arbetar aktivt med bland annat boendeinflytande som är en aspekt av social hållbarhet.Boinflytande används exempelvis för att låta hyresgästerna vara med och utveckla bostadsområdena och påverka vid upprustning. Skövdebostäder har lyckats hålla mycket låga hyreshöjningar i samband med stamrenoveringar vilket gör att alla hyresgäster kan bo kvar efter dessa åtgärder. Just hyreshöjningar och samförstånd vid den här typen av upprustning är en utmaning som många fastighetsägare står inför idag.

En annan insats som kan tangera området social hållbarhet är hur vi prioriterar olika målgrupper i våra kommande nybyggnadsprojekt. Där det mest aktuella prioriterar en stark miljöprofil och ekologisk hållbarhet och där nästa projekt på tur prioriterar en låg kostnad så att ungdomar ska komma in på bostadsmarknaden.

- Men även vi på Skövdebostäder har mycket kvar att göra på det här området som är ett av de allra viktigaste för framtiden och det är därför extra roligt att få leda den här studien, säger Dan Sandén, Skövdebostäders vd.

SABOs framtidsvision 2030

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags organisation SABO har beslutat att till kongressen 2017 utarbeta ett nytt framtidsprogram som tar sikte på 2030. Syftet är att mot bakgrund av förändringar i omvärlden, såväl nationellt som internationellt, och på bostadsmarknaden diskutera nyttan med allmännyttan liksom dess roll och uppgifter i ett långsiktigt perspektiv. Som ett första led i arbetet med framtidsprogrammet genomförs en omvärldsanalys och sex delstudier.

Varje delstudie leds av en vd från ett allmännyttigt bostadsföretag och behandlar allmännyttans bidrag till tillväxt och välfärd, boende med livskvalitet, ekonomiskt hållbar utveckling, socialt hållbar utveckling, ekologiskt hållbar utveckling och framtidens boende samt effekter av den nya lagstiftningen som berör allmännyttan och trädde i kraft 1 januari 2011.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson