2016-06-13 14:44Pressmeddelande

Social hållbarhet inom allmännyttan med fokus på framtiden

null

Bygga, ge förutsättningar för möten och tänka nytt är några av de grundläggande slutsatserna i delstudien om social hållbarhet som Dan Sandén, vd för Skövdebostäder lett för allmännyttans räkning. 

Dessa slutsatser presenteras på den nationella konferensen Allmännyttan mot 2030 den 14 juni. Konferensen är en del i allmännyttans branschorganisation SABOs arbete med ett nytt framtidsprogram. Under konferensen presenteras resultaten av de sju delstudier om allmännyttans framtid som genomförts under vintern. Dan Sandén, vd på Skövdebostäder har lett delstudien om social hållbarhet och kommer bland annat att prata om de tre områden som rapporten samlats kring och vilka insatser som krävs på såväl samhällelig och kommunalnivå som hos bostadsbolagen. De tre områden är:

  • Bostadsmiljöer och stadsutveckling
  • Medskapande och social inkludering
  • Socialt hållbar utveckling i samspel med ekonomisk och ekologisk utveckling

– Det har varit en utmaning att försöka överblicka och sammanfatta lösningar på en så oerhört stor fråga. Den enskilt viktigaste faktorn är att vi måste bygga mer. Men den kanske svåraste utmaningen är att se till att vi får till medskapande och inkludering och minskar utanförskap för alla grupper oavsett kön, etnicitet eller social klass, för att nämna några. Allmännyttan har lång erfarenhet av inkludering genom boinflytande, men det är nu dags att ta det till nästa nivå och våga prova nya vägar i vårt mångkulturella och digitala samhälle, säger Dan Sandén. 

SABO kommer under kongressen 2017 att anta ett nytt framtidsprogram där de sju delstudierna ligger till grund. Under den nationella konferensen Allmännyttan mot 2030 kommer de olika resultaten att diskuteras och bearbetas som ett steg mot det samlade programmet.

Rapporten i sin helhet kommer att publiceras under vecka 25.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson