2022-06-01 13:00Pressmeddelande

Språkpraktik för ökad jämställdhet

Två personer med spade och hink gör fint i en rabatt. Språkpraktik. Foto: Skövdebostäder

Skövdebostäder ger tillsammans med Arbetsförmedlingen och Medborgarskolan tre utlandsfödda kvinnor möjlighet till praktik. Syftet är att låta kvinnorna prova på olika arbetsuppgifter och samtidigt öva på det svenska språket.

Idén till språkpraktikprojektet tog sin början i ett annat integrationsprojekt – Skövdebostäders språkkafé. Där erbjöds Skövdebostäder hyresgäster möjlighet att träna det svenska språket och under kaféträffarna kunde vem som helst samtala med personer som vill utveckla sina språkkunskaper. Det var under dessa möten som Ann-Kristin Essgren, bosocial samordnare på Skövdebostäder, upptäckte att språkbarriären är ett av de största skälen till att nyanlända kvinnor ofta står långt ifrån arbetsmarknaden.

– De har haft yrken i sina tidigare hemländer, men på grund av bristande språkkunskaper i svenska har de svårt att få arbete här. Språket är en viktig faktor för att kunna ta instruktioner och arbeta självständigt. Genom projektet ger vi deltagarna möjlighet att träna sin svenska i sociala situationer på arbetsplatsen. Om kvinnorna får ett arbete bidrar de till försörjningen och förutom självkänsla får de också en tryggare framtid, säger hon.

En av kvinnorna är Tahmina Faizi från Afghanistan. Hon har tidigare arbetat som sömmerska och sytt kläder. Hon pratar dari, men hon berättar att hon gärna vill lära sig svenska.

Handledaren både lär och bli lärd

Tahmina praktiserar som miljövärd och arbetar därför delvis för första gången utomhus vilket hon tycker är intressant. Tillsammans med miljövärden Marie Larsén ser hon till att sköta utemiljöerna och städningen. Som handledare har Marie fått förlita sig på annat än talet för att göra sig förstådd.

– Kvinnorna har fått prova på fönsterputs, plantering, städning, ogräsrensning och många andra arbetsuppgifter. Varje moment innebär ju att instruera hur man ska genomföra arbetet, så vi får många chanser att prata med varandra. För min egen del är det väldigt lärorikt att lära mig förstärka det jag säger med hjälp av gester och kroppsspråk, säger Marie Larsén.

Tahmina har arbetat tillsammans med Marie i två veckor, och ska sedan praktisera tillsammans med en annan handledare. Marie är tacksam över att ha fått chansen att delta i projektet.

– Tahmina är väldigt engagerad och tar egna initiativ. Även om det har varit utmanande på ett sätt att uttrycka sig annorlunda har vi faktiskt fått hjälp i vårt arbete. Sedan har jag själv lärt mig mycket värdefullt som jag annars inte skulle, avslutar hon.Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson