2023-03-16 13:51Pressmeddelande

Starkt och hållbart resultat trots orolig omvärld

Skövdebostäder redovisar återigen ett starkt resultat. Ett resultat som ger fortsatt goda förutsättningar för Skövdebostäder att skapa trygga hem och områden för sina hyresgäster trots en orolig omvärld. Bolaget har under 2022 haft en högre nyproduktionstakt än någonsin samtidigt som man kraftsamlat kring energibesparingar, hållbarhet och värdegrund.

Skövdebostäders resultat efter finansiella poster, cirka 117 miljoner, är något lägre än förra årets 121 miljoner.

- Det har väl inte kunnat undgå någon att den oroliga omvärlden har bidragit till stora prisökningar och en inflation som är högre än på många år. Detta påverkar såklart också vår verksamhet även om vi har en god och stabil ekonomisk grund att stå på. Det känns därför extra bra att vi under rådande förutsättningar ändå har nått ett gott ekonomiskt resultat. Det ger förutsättningar för oss att fortsätta nyproducera lägenheter, utveckla vårt hållbarhetsarbete och vår service till hyresgästerna, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Skövdebostäders styrelse gläds över det goda resultatet och den utveckling som bolaget haft under året.

- Jag och styrelsen är fortsatt stolta och glada över bolagets utveckling och följsamhet för den plan som sattes 2019. Framför allt lyckas bolaget fortsätta att kombinera affärsmässighet med socialt ansvar, bibehålla nöjda hyresgäster och ännu tydligare bidra till kommunnytta bland annat genom samarbeten med kommunen kring utveckling av Södermalm och genom ombildning till bostadsrätt, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder.  

Investeringar för framtiden

Under året har Skövdebostäder investerat cirka 278 miljoner kronor i fastigheter, både i nyproduktion och befintliga hus och utemiljöer. Dessutom har bolaget arbetat med sin felhanteringsprocess och implementation av värdegrund och ny varumärkesplattform. Skövdebostäders nya kundlöfte ”Hem för dig. Nu och i framtiden.” är både kundnära, omtänksamt, ambitiöst och långsiktigt – precis som värdegrunden.

- 2022 har för bolaget varit ett utmanande men bra år och trots att jag tror att 2023 kommer vara oroligt på grund av den föränderliga omvärlden känner jag stor tillförsikt inför vad som komma skall. Skövdebostäder firar 80 år i allmännyttans tjänst i år– och det finns goda förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta göra det i minst 80 år till, säger Katarina Prick, vd.

2022 i siffror

Siffrorna för 2021 anges inom parentes.

  • Nettoomsättningen uppgick till 438,6 (423,5) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till 129,5 (129,2) miljoner kronor
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 117,5 (121,3) miljoner kronor
  • Årets resultat uppgick till 110,5 (104,5) miljoner kronor
  • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 278,3 (222,4) miljoner kronor

 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick
Bernt Mårtensson
Styrelseordförande
Bernt Mårtensson