2024-05-02 06:00Pressmeddelande

Starkt resultat med utmaningar

Bild på års- och hållbarhetsredovisning 2023

Skövdebostäder redovisar ett starkt resultat för 2023. Resultatet påverkas av såväl en försäljning av en fastighet som kostnader för räntor och pensioner.

Skövdebostäders resultat efter finansiella poster, cirka 128 miljoner, är högre än förra årets 117 miljoner.

- Siffrorna ser väldigt bra ut och vi har goda förutsättningar att fortsätta leverera god service och trygga hem till våra hyresgäster samtidigt som vi bidrar till nybyggnation. Vi är dock starkt påverkade av ökade ränte- och pensionskostnader. Det är försäljningen av fastigheten Armborstet till en bostadsrättsförening som gör resultatet så starkt. Det innebär att vi måste vara kloka och effektiva framåt för att upprätthålla de ekonomiska förutsättningarna, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Skövdebostäders styrelse gläds över det goda resultatet och den utveckling som bolaget haft under året.

- Jag och styrelsen är väldigt nöjda med att bolaget genomförde en lyckad ombildning och levererar ett gott resultat trots stora utmaningar med ökade kostnader. I den nya affärsplanen för 2024 – 2027 lägger styrelsen fortsatt vikt vid att bolaget levererar god lönsamhet över tid och använder sina resurser klokt och effektivt, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande för Skövdebostäder. 

Fortsatta investeringar trots tuffa tider

Under året har Skövdebostäder investerat drygt 310 miljoner kronor i fastigheter, både i nyproduktion och befintliga hus och utemiljöer. Dessutom har bolaget tagit fram en ny affärsplan för de kommande fyra åren.

- När vi gick in i 2023 anade vi så klart att det skulle kunna bli tufft och i efterhand kan vi konstatera att så blev det. Bland annat ökade ränte- och pensionskostnader mer än väntat. En förhoppning inför 2024 är ändå att kostnadsökningarna bromsar in och att vi ska kunna fortsätt ha en stabil och långsiktigt god ekonomi. Med vår nya affärsplan känner jag också att vi tydligt visar vad vi vill och att vi ska leverera det som är bäst för kunderna, bäst för medarbetarna och bäst för Skövde, säger Katarina Prick, vd.

2023 i siffror

Siffrorna för 2022 anges inom parentes.

  • Nettoomsättningen uppgick till 467 (439) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till 119 (129) miljoner kronor
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 128 (117) miljoner kronor
  • Årets resultat uppgick till 128 (110) miljoner kronor
  • Nettoinvesteringar i fastigheter uppgick till 314 (278) miljoner kronor


Ämnen: Allmänt

Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick
Bernt Mårtensson
Styrelseordförande
Bernt Mårtensson