2014-10-10 15:49Pressmeddelande

Sveriges största passivhus klart

null

Den största bostadsbyggnaden i Sverige som certifierats med FEBY12 är nu färdig – kvarteret Fältspaten i Skövde.

– Att bygga passivhus innebär att byggnaden har en minimal energianvändning, vilket ger liten påverkan på miljön men också låga driftkostnader. Vi är stolta över att vårt arbete med Fältspaten ligger i framkant när det gäller miljöarbetet i landet, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.
Fältspaten består av totalt 78 lägenheter som nu alltså certifieras enligt passivhusstandard FEBY12. Byggnaden förväntas använda mindre än 25 kWh/m2, vilket är ett av energikraven i passivhuskriterierna. Det ställs dessutom krav på bland annat husets värmeförlusttal, ljud, inneklimat och fuktsäkerhet.

Först med bergvärmelösning
Fältspaten är också först i sin storlek med en bergvärmelösning för att försörja huset med den lilla mängd värme och varmvatten som ändå behövs. Bergvärme är inget unikt produktionssystem för bostadsbyggnader, men har inte valts för så stora passivhusbyggnader tidigare. Bergvärmelösningen på Fältspaten används dessutom för att kyla ner huset på sommaren. Enligt Sveriges centrum för nollenergihus är erfarenheterna från att bygga energisnålt viktiga, bland annat för att nå målen om nollenergihus som EU har satt upp.
– Det är viktigt att det finns byggherrar som vågar gå i bräschen och visar att det går att bygga både energieffektivt och med god förvaltningsekonomi, säger Eje Sandberg, ordförande i Sveriges centrum för nollenergihus.

Många vill hyra
Inflyttningen på Fältspaten pågår under oktober. Förutom att det är ett passivhus är det också Skövdebostäders första trygghetsboende för hyresgäster 70plus.
– Fältspaten har ett attraktivt centrumnära läge i Skövde vi har satsat mycket på gemensamma ytor som stora takterasser, en vinterträdgård, flera gemensamhetslokaler och ett övernattningsrum. Jag skulle säga att det uthyrningsmässigt är vårt mest lyckade projekt hittills och redan i början av 2014 var alla lägenheter uthyrda, säger Dan Sandén.

 

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4600 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson