2018-05-30 08:31Pressmeddelande

Tre förslag för att få fram billigare bostäder

null

Det råder brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framför allt är det hyresbostäder som saknas. Idag på Fastighetsdagarna i Skövde presenteras konkreta reformförslag för hur bostadsbristen kan lösas på både kort och lång sikt.

Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra. Mot bakgrund av detta har SABOs Byggherreråd arbetat fram åtgärdsförslag för hur byggandet kan utvecklas, bli bättre och snabbare. Idag, onsdag 30 maj, presenteras ”Allmännyttans byggagenda” på Fastighetsdagarna i Skövde.

–Byggagendan består av noga utvalda förslag till lag- och regeländringar som vi idag upplever hindrar byggnationen i Sverige att nå den nivå den behöver vara på. Ett fokusområde har varit att snabba upp processerna och minska detaljeringsgraden i detaljplanerna, säger Dan Sandén, vd, Skövdebostäder.

Bostadsbristen drabbar i första hand hushåll med svag ekonomi. I bostadsköerna hittar vi framför allt ungdomar, studenter och nyanlända, vilka har svårt att klara hyran i en nybyggd lägenhet.

–Vi presenterar lösningar på hur byggandet både kan gå snabbare och bli billigare. För mig är det extra roligt att vi presenterar förslagen här i Skövde, samtidigt som branschen samlas för att ta del av projekt där vi lyckats med just att bygga billigt utan att ge avkall på kvalitén, säger Dan Sandén.

Tre konkreta åtgärder för snabbare och billigare byggande som rådet presenterar är:

  • Byggandet måste gå snabbare: färre detaljer i detaljplanerna
  • Byggandet måste bli billigare: likställ upplåtelseformerna ekonomiskt
  • Konkurrensen måste öka: underlätta för utländska byggherrar att verka i Sverige och verka för en gemensam europeisk marknad för ökad utländsk konkurrens

SABOs Byggherreråd

I SABOs Byggherreråd ingår:

Fredrik Törnqvist, Stångåstaden, ordförande
Anna Nordén, Framtiden Byggutveckling
Pelle Björklund, Svenska Bostäder
Cathrine Holgersson, Gavlegårdarna
Stefan Sandberg, Uppsalahem
Benth Jensen, Ängelholmshem
Dan Sandén, Skövdebostäder
Terje Johansson, MKB
Jonas Högset, SABO, sekreterare

För kontakt och mer information: 

Dan Sandén, vd, Skövdebostäder, 0500-47 74 12
Jonas Högset, chef Fastighet & Boende, SABO, 08-406 55 10
Josefin Morge, pressansvarig, SABO 08-406 55 25

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson