2017-01-16 16:00Pressmeddelande

Tvåårig uppgörelse för hyrorna klar

null

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om en tvåårig uppgörelse gällande hyrorna 2017 och 2018. Den genomsnittliga hyreshöjningen för bostäder och lokaler utan indexklausul blir 0,75 procent per år. Även hyran för garage och p-platser höjs något.

Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med 0,75 procent på bostäder och lokaler från 1 januari 2017. Garage höjs med 10 kronor per månad och parkeringar med 5 kronor per månad. Undantaget hyreshöjningar är Aspö Eko-logi. På Fältspaten höjs parkeringsplatser med 15 kronor per månad för att komma upp i samma nivå som i övriga beståndet.

Också 2018 höjs hyran för bostäder och lokaler med 0,75 procent, men då sker ingen höjning för garage och p-platser. Inte heller då höjs hyrorna för Aspö Eko-logi.

Hyran höjs bland annat på grund av höjda taxor för fjärrvärme och matavfallsinsamling samt övriga allmänna kostnadsökningar.

- Det känns bra att ha kommit överens för två år. Det är bra både för hyresgästerna och för oss. Hyreshöjningen är att betrakta som mycket rimlig då de faktiska kostnadsökningarna för drift och underhåll överstiger hyreshöjningen. Detta innebär utmaningar då vi måste fortsätta arbeta med effektiviseringar och kostnadsbesparingar i verksamheten och samtidigt upprätthålla vår höga nivå på service och produkt, säger Dan Sandén, vd.

Hyreshöjningen omfattar inte studentlägenheter som har en egen förhandlingsordning.

Ytterligare information

Dan Sandén, vd, 0500-47 74 12, dan.sanden@skovdebostader.se

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson