2023-12-13 06:38Pressmeddelande

Tvåårsuppgörelse om hyrorna mellan Skövdebostäder och Hyresgästföreningen

Blommor och ett fordon.

Skövdebostäder och Hyresgästföreningen har enats om hyresjustering för de kommande två åren. Hyran höjs med 62 kronor per kvadratmeter och år från 1 januari 2024 och ytterligare 63 kronor per kvadratmeter och år från 1 januari 2025.

– Vi är nöjda att vi redan nu har kommit överens om nivån på hyresjusteringen för två år framåt. Det gör det möjligt för hyresgästerna att ha framförhållning på sina kommande boendekostnader och för oss att veta vilka intäkter vi har att förhålla oss till inför kommande satsningar. Även om nivån är betydligt lägre än vårt yrkande ser vi att vi genom effektiviseringar och kostnadsbesparingar kan klara vårt uppdrag på både kort och lång sikt, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Golv och tak för höjningen 2024

Hyran per kvadratmeter är i princip lika för alla. Golvet, det vill säga den lägsta justeringen av hyran är 155 kronor per månad, vilket motsvarar 30 kvadratmeter. Taket, det vill säga den högsta justeringen av hyran är 517 kronor per månad, vilket motsvarar 100 kvadratmeter. De hyresgäster som själva betalar sitt vatten eller värme får några kronors avdrag per kvadratmeter och år. Hyresjusteringen ger Skövdebostäder ökade hyresintäkter med fem procent 2024 och 4,9 procent 2025.

– Jag upplever att båda parter tagit ett stort ansvar i förhandlingarna. Det är ett svårt läge med stora kostnadsökningar för våra hyresgäster men också för oss som bostadsbolag, säger Katarina Prick.

Därför höjs hyran

Inför årets förhandlingar har Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges allmännytta förtydligat trepartsmodellen och dess tillämpning. Det är fortfarande samma parametrar som ska påverka hyresförhandlingen. Det är kostnaderna för bland annat taxor så som el, vatten och avfall, drift- och underhåll och räntor. Överenskommelsen tar hänsyn till de senaste tre årens utveckling i stället för endast de kommande kostnadsökningar en fastighetsägare har. Genom att titta på flera år är höjningen i genomsnitt lägre än vad den hade blivit om man bara tittat framåt.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Katarina Prick
VD
Katarina Prick

Relaterad media