2016-04-15 08:41Pressmeddelande

Ungdomar visar vägen till framtidens hållbara bostadsområden

Genom fyra workshops på temat ”Hållbara bostadsområden” hoppas Skövdebostäder få värdefulla insikter och kunskap om hur framtidens hyresgäster ser på hållbara bostadsområden.

När turnén We_change 2016 gör sitt stopp i Skövde den 18 och 19 april är Skövdebostäder en av de lokala partners som ska vara med och träffa flera hundra Skaraborgsungdomar i olika forum under två dagar.

- Vi ser det här som ett fantastiskt bra tillfälle att få möta ungdomar och diskutera frågor kring hållbarhet i allmänhet och hållbara bostadsområden i synnerhet. Vi hoppas på både visionärt framtidstänk och konkreta idéer kring hållbarhet som vi kan omsätta i praktiken tillsammans med nuvarande och framtida hyresgäster, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Skövdebostäder kommer att delta i paneldebatt, runda-bords-samtal och hålla fyra workshops under de två dagar turnén är i Skövde. Några av de frågor som bolaget hoppas få insikter om är:

  • Vad kan bostadsbolag göra för att stärka ungdomars framtidstro?
  • Hur ser ungdomar på möjligheterna till minskad segregation och ökad integration i samhället - gäller kön, etnicitet, ålder, socio-ekonomisk ställning m.m.
  • Är ungdomar intresserade av lösningar som bidrar till mindre slit och släng? Vad kan man göra i vardagen för mer smarta miljölösningar i boende?
  • Finns det något VI som bostadsbolag kan göra för att ungdomar kan vara ute mer, känna sig trygga etc?

Under workshopen kommer ungdomarna att få resonera kring frågeställningar som berör detta för ett specifikt bostadsområde. Bland de grupper som kommer med flest idéer lottar Skövdebostäder ut en studiedag på bolaget där en av ungdomarna får följa med olika yrkeskategorier under en dag för att få insikt i hur ett bostadsbolag fungerar och vika olika yrkeskategorier som finns där.

- Vi ser det som ett sätt att ge något tillbaka till ungdomarna. Vi hoppas också hitta ett antal personer som är intresserade av att fortsätta dialogen om hållbara bostadsområden med oss i framtiden, säger Lina Eklund Svensson

We_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för gymnasieelever och startades av Ungdomar AB för fem år sedan. We_change är en mötesplats och plattform där unga har möjlighet att tillsammans med näringsliv, myndigheter, civilsamhälle och kommuner påverka och bidra med konkreta lösningar för en hållbar utveckling. Syftet med we_change är att inspirera, involvera, höja kunskapen och ge unga förutsättningar att göra sina röster. We_change vision är att alla unga, genom sin potential, ska känna att de kan förändra världen till det bättre. Sedan starten har We_change mött över 25 000 gymnasieungdomar. Temat för we_change 2016 är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 700 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson