2022-05-23 09:32Pressmeddelande

Utlandsfödda kvinnor får möjligheten att lära sig cykla

Kvinna i röda kläder hjälper en kvinna på cykel att hålla balansen Cykelkurs för utlandsfödda kvinnor. Foto: Ebba Engelbrektsson

Genom ett samarbete mellan Skövdebostäder, Skövde HF, Cykelfrämjandet och Röda Korset – får utlandsfödda kvinnor möjligheten att lära sig cykla. Kursen pågår under sex veckor och är ett projekt för ökad integration.

− Vi har just nu 16 kvinnor som deltar i kursen. Det är många fler än vi hade förväntat oss, säger Ann-Kristin Essgren, bosocial samordnare på Skövdebostäder.

Anledningen till att det blev just cykling är för att kunna cykla innebär stor frihet och ökar möjligheten att ta sig till sociala aktiviteter. Fysisk rörelse gör också att människor mår bättre och samtidigt är det ett miljövänligt och klimatsmart alternativ.

– Det känns bra att kunna erbjuda kvinnor - både hyresgäster och andra intresserade - möjligheten att lära sig cykla. Det ger kvinnorna goda förutsättningar inför framtiden, säger Ann-Kristin Essgren. 

Samarbeten med olika föreningar skapar möjligheter

Flera spelare från Skövde HF finns också på plats för att hjälpa till och visa hur man använder cykeln.

Cykelkursen är ett exempel på hur Skövdebostäder samarbetar med olika föreningar i kommunen för att bland annat skapa trygga och trivsamma bostadsområden och göra Skövde till en attraktiv plats att bo på. Föreningarna får medel för att driva sina verksamheter samtidigt som samarbetet ger något tillbaka till hyresgästerna.

– Vi vill skapa mervärden för våra hyresgäster som gynnar deras hälsa, sociala och kulturella liv, främjar integration och på så sätt bidrar till att fler bor kvar längre. Vi vill också attrahera nya hyresgäster, säger Lina Eklund Svensson, marknadschef på Skövdebostäder.

Skövdebostäder arbetar också aktivt för att ha en bredd i sina samarbeten eftersom det till stor del ska motsvara de behov och önskemål som hyresgästerna har.Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson

Relaterad media