2022-12-16 13:05Pressmeddelande

Utveckling av Södermalm på kort och lång sikt

Södermalms idrottsplats

Arbetet med att ta fram skisser och tidplan för utveckling av Södermalm pågår för fullt och ska vara klart i december. Men redan nu kan arbetsgruppen konstatera att arbetet med fortsatt upprustning av Södermalms IP för spel i Superettan nu förbereds för nästa fas, projektering och upphandling för att klara kraven till 2025.

En så kallad partneringupphandling kommer att startas inom kort. Det innebär att man upphandlar en entreprenör för att i samverkan hitta den bästa lösningen för uppdraget. Framåt kommer också dialog att föras med fotbollsföreningar för att lyssna till deras behov.

- Vi ser stora möjligheter att dela in utvecklingen av stadsdelen i etapper på ett sådant sätt att vi kan uppnå såväl målet att uppnå kraven för Superettan i tid till 2025, som att få fördelar och samutnyttjande med inomhushall och idrottshall. Det är också mycket glädjande att vi ser mycket goda möjligheter att i anslutning till idrottsverksamheterna bygga cirka 300 bostäder, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder. 

- Jag blir väldigt glad att se att samarbetet kring utvecklingen av Södermalm fungerar så bra. Vi samverkar i kommunkoncernen, kommunen och bostadsbolaget, för att få en utveckling av hela området och en bra helhet, säger Björn Söderlundh, kommundirektör på Skövde kommun.

Binder samman centrum och Södermalm

Förslaget som ska redovisas i slutat av december tar fasta på att skapa en sammankoppling av Skövdes centrala delar med Södermalm för att tillföra värde till såväl området specifikt som staden i stort. 


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick