2016-06-20 16:33Pressmeddelande

Ytterligare certifieringar placerar Skövdebostäder i branschens framkant

null

Nu har Skövdebostäder kompletterat sin ISO-certifiering inom miljö, ISO 14001 med ytterligare två stora ISO-certifieringar. ISO 9001 som handlar om kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem och OHSAS 18001 som handlar om arbetsmiljö.

Det är ovanligt för ett bostadsföretag att ha alla tre ISO-certifieringarna. Gemensamt för alla ISO-certifieringar är att de ställer krav på ständiga förbättringar vilket även är ledord i Skövdebostäders verksamhet.

- Det här är ett kvitto på att vi arbetar rätt och nu kan vi med hjälp av dessa tre certifieringar blicka framåt och bli ännu bättre. ISO 9001 säkerställer att vi har kvalitetssäkrade arbetssätt och OHSAS 18001 visar att vi lever upp till alla krav som finns kring arbetsmiljö och har ett systematiserat arbetssätt kring arbetsmiljörisker, säger David Pettersson, affärsutvecklingschef på Skövdebostäder.

Vad innebär de olika certifieringarna?

ISO 9001 - Kvalitetsledningssystem

Ett kvalitetsledningssystem är ett bra verktyg för att kontinuerligt utveckla och förbättra en verksamhet. Ett systematiskt arbete med ett ledningssystem ger effektivare processer, högre kvalitet och nöjdare kunder. ISO 9001 är en internationell standard som ger ett ramverk för att definiera syfte och mål med kvalitetsarbetet. Den ger riktlinjer kring hur krav från kunder och intressenter identifieras samt hur processer och rutiner sätts upp för att möta kraven. Det systematiska ledningsarbetet ger företagsledningen kontroll över verksamheten och hjälper alla i företaget att sträva mot gemensamma mål.

OHSAS 18001 - Arbetsmiljöledningssystem

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete hjälper Skövdebostäder att skapa en sund arbetsplats med friskare och gladare medarbetare och lägre risker för skador och olycksfall. Arbetsmiljöarbetet ska följa arbetsmiljöverkets riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Certifieringen sker mot OHSAS 18001 som är en internationellt anpassad brittisk standard. Inom något år kommer både AFS 2001:1 och OHSAS 18001 att ingå i ISO-familjen under namnet ISO 45001.

Arbetsmiljöledningssystemet ger stöd för att planera, implementera och ständigt förbättra arbetsmiljöarbetet. Det ger vägledning för hur hänsyn tas till såväl de fysiska som de psykosociala aspekterna av arbetsmiljö – både organisatorisk och social arbetsmiljö.

ISO 14001 - Miljöledningsystem

Ett väl fungerande miljöledningssystem är ett smart affärsutvecklingsverktyg. Det leder till hållbar tillväxt, bättre resursanvändning och effektivare produktion. Certifieringen mot ISO 14001 ger ett ramverk för att sätta upp syfte och mål med bolagets miljöarbete samt för att implementera processer för systematisk utveckling och förbättring av miljöarbetet. Med ett miljöledningssystem får alla i företaget gemensamma mål att sträva mot och kontroll över miljöarbetet.

Certifieringsprocessen en möjlighet till förbättring

Certifieringen är en viktig del av samtliga ledningssystem. Certifieringarna behöver kontinuerligt förnyas och certifieringsprocessen blir ett naturligt tillfälle att stämma av hur arbetet under ledningssystemet fungerar och hur effektivt det genomsyrar organisationen. Det går inte att slappna av och ta certifieringen för given, det är istället en utmaning till att ständigt förbättras.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 4 800 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson