2017-04-28 10:44Pressmeddelande

Ytterligare ett nationellt pris till Skövdebostäder och Aspö

null

Skövdebostäder har tagit emot bransch- och intresseorganisationen SABOs hållbarhetspris 2017. Priset tilldelas bolaget för projektet Aspö Eko-logi.

Förra veckan kunde Skövdebostäder berätta att de nominerats till Årets samhällsbyggare av Dagens samhälle. Nu får man alltså ytterligare en nationell utmärkelse i form av SABOs hållbarhetspris 2017. Priset delades ut den 28 april vid SABOs kongress i Linköping.

- Det känns fantastiskt att vårt Aspö Eko-logi får så många fina erkännanden på kort tid. Jag och mina medarbetare har lagt ner oerhört mycket tid och arbete för att få till alla aspekter av hållbarhet i projektet. Så för oss är det här ett kvitto på att vi satsat rätt och vi hoppas kunna inspirera andra till att göra liknande saker då vi visar att det går att jobba med alla aspekter av hållbarhet i ett bostadsprojekt till rimliga kostnader utan att göra avkall på kvaliteten, säger Dan Sandén, VD på Skövdebostäder.

Priset delas ut vartannat år och med hållbarhetspriset vill SABO lyfta fram de tre hållbarhetsdimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk. För att fungera långsiktigt behöver de gå hand-i-hand så att allmännyttan kan erbjuda goda bostäder.

Ur juryns motivering:

”Skövdebostäder har, genom höga ambitioner och ett starkt samarbete med alla inblandade i nybyggnadsprojektet Aspö Eko-logi, skapat betydande möjligheter för de boende att leva miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart. Blandade boendeformer, rimlig hyresnivå, mobilitetslösningar för bilfria liv, elsparande hemma/bortaknapp, miljövänliga materialval och en gemensam köksträdgård med eget regnvattenssystem – allt detta och mycket mer gör Skövdebostäder till en mycket värdig vinnare av SABOs hållbarhetspris 2017.”

Fakta SABOs hållbarhetspris

SABOs hållbarhetspris delas ut vartannat år. SABO är allmännyttans bransch- och intresseorganisation. 2017 års tema för hållbarhetspriset har varit hållbart boende i samband med nyproduktion och renovering. Fokus har varit hur allmännyttan arbetat för att skapa förutsättningar och stimulera de boende till en mer hållbar livsstil som minskar det ekologiska fotavtrycket, bidrar till socialt välbefinnande och ett ekonomiskt hållbart boende.

Jurymedlemmar:

Helén Ohlsson, ordförande i juryn och ledamot i SABOs styrelse, Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Pernilla Hagbert, forskare KTH, Thomas Sundén, VD Sustainable Innovation och Therese Rydstedt, sekreterare i juryn och projektledare för miljö- och energifrågor på SABO

Fakta Årets samhällsbyggare

För en vecka sedan nominerades Skövdebostäder också till Årets samhällsbyggare, priset är instiftat av tidningen Dagens Samhälle och går till framtidsinriktade projekt. Den prisutdelningen sker den 10 maj vid Stora samhällsgalan i Stockholm. Kategorin är öppen för kommuner, landsting, regioner, företag, organisationer och kommunala bolag. I juryn: Jonas Nygren, förbudschef Hyresgästföreningen och tidigare KSO i Sundbyberg (S), Karin Pilsäter, utredare TCO och tidigare riksdagsledamot (L) och statssekreterare, Kristina Axén-Olin, tidigare finansborgarråd Stockholm Stad (M), Maria Larsson, landshövding Örebro Län och tidigare barn- och äldreminister (KD). Juryns ordförande är Olov Carlsson, chefredaktör och vd på Dagens Samhälle.

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra cirka 5 000 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har drygt 80 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Josefine Ahrling
Kommunikatör
Josefine Ahrling
Eva-Lisa Svensson
Kommunikatör
Eva-Lisa Svensson