2022-04-13 12:01Pressmeddelande

Fortsatt nöjda kunder – och tryggheten ökar

Skövdebostäders vd Katarina Prick.Skövdebostäders vd Katarina Prick.

Skövdebostäders hyresgäster har fått tycka till i bolagets återkommande enkät. Resultatet visar att majoriteten är nöjda med boendet. Många känner sig också mer trygga i sitt område och stör sig mindre på sina grannar.

Skövdebostäder har tidigare vunnit branschpriset kundkristallen flera gånger för sin höga kundnöjdhet. Årets undersökning, som gick att svara på under januari och februari, visar på fortsatt nöjda kunder.

– Hyresgästerna är till exempel i hög grad nöjda med utemiljön och servicen. Det känns mycket bra och visar vilket fantastiskt jobb våra medarbetare gör för våra hyresgäster. Det är också glädjande att de boende upplever sitt bostadsområde som tryggare, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Tryggare områden

Utifrån undersökningen sammanställs ett så kallat trygghetsindex. Skövdebostäder har ökat från tidigare 85,4 till 86,1 – och det är också i toppskiktet jämfört med andra bostadsbolag i Sverige. Framför allt svarar bolagets hyresgäster att de i mindre utsträckning stör sig på sina grannars sätt att leva.

– Detta är väldigt bra siffror, inte minst med tanke på coronapandemin där fler hyresgäster varit hemma i sin lägenhet. Vi arbetar hela tiden med trygghetsfrågor och det handlar om allt ifrån en systematisk hantering av störningsärenden till ett närmare samarbete med polisen och andra samverkansparter när det gäller att förebygga och förhindra brott, säger Anna Bjerklinger, chef för uthyrning och social hållbarhet på Skövdebostäder.

Bättre återkoppling på gång

Ett område där nöjdheten minskar är kring hyresgästens upplevelse av att få hjälp när det behövs.

– Under pandemin har vi begränsat vilka arbeten vi utfört i lägenheter med tanke på hyresgästernas och medarbetarnas säkerhet. Det är säkert inte hela förklaringen till nedgången, men vi tror att det gör skillnad nu när vi kan agera mer som vanligt igen. Vi har också flera förbättringar på gång kring vår felhanteringsprocess som bland annat handlar om bättre återkoppling till hyresgästerna, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Om undersökningen

Enkäten är gjord av undersökningsföretaget AktivBo och handlar om hur hyresgästerna upplever sitt boende. Alla Skövdebostäders hyresgäster – utom studenthyresgästerna – har fått tycka till. 60 procent har svarat, vilket innebär cirka 2600 hyresgäster. Resultatet kan jämföras med andra hyresvärdar runt om i Sverige.


Ämnen: Allmänt

Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick