2020-12-18 07:00Pressmeddelande

Klartecken för Skövdebostäder att gå vidare med projektet Mossagården

I förgrunden syns några träd, sen en gräsplan innan tre punkthus tornar upp sig.En skiss över de tre hus som tillsammans ingår i Skövdebostäders projekt Mossagården. Bild från Studio Ekberg.

Skövdebostäder har tecknat kontrakt med Skanska Sverige AB för att genomföra Skövdebostäders projekt Mossagården. Det blir 90 lägenheter i kategorin trygghetsbostäder, det vill säga lägenheter som är riktade till en äldre målgrupp.

Det är mycket som ska falla på plats för att ett byggprojekt ska gå från idé till färdig produkt. Den 9 december tog Skövdebostäders styrelse beslutet att godkänna projektet och gå vidare till kontraktsskrivning och genomförande av byggnationen av Mossagården och projektet kan i och med det gå in i nästa fas.

- Det känns oerhört roligt att ha tagit beslutet i styrelsen och att vi nu har skrivit kontrakt, säger Skövdebostäders styrelseordförande Bernt Mårtensson. 

- Jag är glad att vi kan erbjuda trygghetsbostäder i ett centralt läge med närhet till all service. Förhoppningen är att bostäderna kommer att upplevas tilltalande för våra äldre Skövdebor, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Trygghetsbostäder innebär lägenheter med högre tillgänglighet och fler gemensamma utrymmen än i det ordinarie utbudet. De är riktade till en äldre målgrupp och den som skriver kontrakt behöver uppfylla ålderskravet. Vilken nedre åldersgräns det kommer vara på lägenheterna på Mossagården är ännu inte bestämt. Skövdebostäder har sedan tidigare trygghetsbostäder med åldersgränserna 65+ och 70+.

Nu påbörjas detaljprojektering och planering. Markarbetena i området börjar under våren 2021 och inflyttning beräknas kunna ske innan sommaren 2023.

- Det känns bra att vara först på startlinjen av flera byggherrar som ska bygga i området. Vår byggnation är ett spännande projekt med flera utmaningar som jag ser fram emot att få genomföra tillsammans med Skanska, berättar byggprojektledare Björn Adler.

Även entreprenören Skanska är glad över att projektet nu fått klartecken.

- Vi är mycket glada åt att få ta oss an det här projektet tillsammans med Skövdebostäder. Skanska verkar för ett mer hållbart samhälle och Mossagården är ett utmärkt exempel på ett modernt, komfortabelt trygghetsboende som motsvarar högt ställda energikrav. Vi ser glädjande på att vi får tillfället att samarbeta med Skövdebostäder och tillsammans arbeta med utvecklingen av området med bra livsvillkor, säger Jakob Geidenmark, Projektchef, Skanska Sverige AB.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick