2022-04-08 12:00Pressmeddelande

Skövdebostäder går vidare med Armborstet till försäljning

Bild från kvarteret ArmborstetArmborstet Billingstorpsvägen

Skövdebostäders styrelse har beslutat att gå vidare med Armborstet för omställning till bostadsrätt. Den nybildade bostadsrättsföreningen på Armborstet kunde visa på ett starkt intresse från nuvarande hyresgäster för ombildning. Hela 92 procent är positiva till omställning.

Även många hyresgäster på Vadden visade intresse för att få köpa sin lägenhet. Men där var intresset ändå lägre varför styrelsen beslutat att gå vidare med Armborstet. Nu startar förhandlingar med den nya bostadsrättföreningen som sedan ska hålla en köpstämma där minst två tredjedelar av hyresgästerna måste rösta för en ombildning för att affären ska bli av. Om övriga processen fortgår som planerat kan ett köp bli av kring kommande årsskifte.

- Styrelsen är nöjda med att det fanns ett så stort intresse från Armborstets hyresgäster. Det bådar gott för en lyckad ombildning så att vi kan bidra till en ökad blandning av boendeformer på Billingsluttningen helt i enlighet med ägardirektivet, säger Bernt Mårtensson, styrelseordförande på Skövdebostäder.

 Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Bernt Mårtensson
Styrelseordförande
Bernt Mårtensson