2020-12-01 09:13Pressmeddelande

Skövdebostäder vill motivera till källsortering

Nedgrävda kärl på Lillegården. Nedgrävda kärl på Lillegården.

Skövdebostäder gör en ny kampanj på temat hållbarhet. Ett av målen är att få fler Skövdebor att källsortera sina förpackningar.

Skövdebostäder har gjort satsningar på källsortering och alla bostadsområden har tillgång till återvinning i närområdet. På flera områden finns nedgrävda kärl, där stora delar av behållaren är under jord.

– För att våra hyresgäster ska kunna leva hållbart behöver de förstås ha rätt förutsättningar, som bra och tillgängliga källsorteringsstationer. En annan viktig bit är att informera och motivera till att använda dem. Jag vill till exempel att alla ska tänka och veta att varje gång en plastförpackning återvinns så bidrar man till att minska de fossila utsläppen, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Plast i matavfallet

I Sverige är hushåll skyldiga att sortera sina förpackningar.

– En stor del av våra hyresgäster efterlever det och källsorterar. Ibland ser vi dock att förpackningar slängs direkt i hushållssoporna. Ett annat problem är plast i matavfallet, vilket inte fungerar i biogastillverkningen, säger Katarina Prick, vd på Skövdebostäder.

Lyfta frågan

Skövdebostäder har gjort kampanjer om återvinning tidigare.

– Källsortering är ett ämne som vi måste fortsätta att påminna om och hitta nya sätt att göra det på. Den här gången har vi bland annat filmer i sociala medier där barn är med, för att belysa att det är något vi gör för vår gemensamma framtid. Syftet med kampanjen är att lyfta nyttan med källsortering på ett positivt sätt, säger Josefine Ahrling, kommunikatör på Skövdebostäder.

Extra aktuellt vid jul

Inom ramen för kampanjens miljötema tas också problematiken med nedskräpning av cigarettfimpar på marken upp. En film handlar även om sortering i juletid.

– Julen innebär en del skräp, med allt från presentpapper till matrester. Den uttjänta granen kan också vara klurig för hyresgästerna och här påminner vi om att man ska åka till en återvinningscentral, säger Josefine Ahrling, kommunikatör.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Som stadens största hyresvärd bidrar vi till kommunens budskap om det goda boendet genom våra drygt 5 300 bostäder av alla upptänkliga slag och storlekar. Från centrala smålägenheter i 1800-talshus till ett naturnära boende i nybyggda fristående villor. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta, och arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Företaget har ungefär 100 anställda i en kundnära organisation uppdelad på tre distrikt med kvartersvärdar i varje bostadsområde.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson
Katarina Prick
VD
Katarina Prick