2023-03-06 12:18Nyheter

Skövdebostäder fyller 80 år!

Sonja Ljungkvist tillsammans med sonen
Ulf ute på lekplatsen på Östermalm. Foto: PrivatSonja Ljungkvist tillsammans med sonen Ulf ute på lekplatsen på Östermalm. Foto: Privat

6 mars 1943 bildades Skövdebostäder, och Östermalm blev det första bostadsområdet i företagets bestånd att förvaltas. Idag har beståndet vuxit till att bestå av över 30 bostadsområden innehållandes drygt 5 500 lägenheter. Mycket har alltså hänt, inte minst de senaste fem åren. Byggnadsprojekt har färdigställt och priser har vunnits. Därtill har satsningar på bland annat renoveringsprojekt, minskad elförbrukning och bolagets värdegrund banat vägen för de fem (och kanske även 80) åren framöver.

Under de senaste fem åren har Skövdebostäder byggt 600 lägenheter och skapat fem nya bostadsområden. 2018 stod till exempel hela området Aspö Eko-logi med sin tillhörande förskola klart. Området har dessutom vunnit pris i en internationell tävling utifrån kriterier inom hållbarhet, innovation och inspiration.

2018 färdigställdes även Ekedal, vars lägenheter byggdes med en ung målgrupp i åtanke. Samma år tilldelades Skövdebostäder priset ”Årets samhällsbyggare”, som motiverades med bolagets förmåga att bygga billigt, snabbt och med kvalitet. Detta följdes 2020 upp med priset ”Årets bästa bygge” tack vare bedriften att bygga tydligt målgruppsanpassade lägenheter till låg hyra.

Utöver Aspö Eko-logi och Ekedal kan Skövdeborna numera även bo på Frostaliden, Timmerlyckan i Timmersdala och Jordfräsen i Trädgårdsstaden. Studentområdet Kurorten har dessutom vuxit med ett tolvvåningshus som inrymmer 132 lägenheter, vilket har varit ett viktigt tillskott till för stadens studenter.

Ny vd

Under sina 80 år har Skövdebostäder haft ett antal olika vdar – från Gustav Lake som grundade bolaget till Katarina Prick som är vd idag. Från en bakgrund på Falbygdens Energi ersatte hon Dan Sandén 2019. Förmågorna att lyfta personal och coacha medarbetare sades ligga till grund för valet av Katarina som vd, vilket lett till genomförandet av utvecklingsprojekt med fokus på just medarbetare.

Projekt för framtiden

Även om nyproduktionsprojekt ofta kommer i fokus har mycket arbete vigts åt att utveckla förvaltningen av bolaget och fastigheterna. Ett stort fokus har lagts på att minska bolagets och hyresgästernas elförbrukning, vilket bland annat har lett till att det numera finns 522 kwP (kilowatt peak) installerad solcellskapacitet i bolagets fastighetsbestånd. Den el som genereras försörjer bland annat fastigheternas tvättmaskiner, hissar, belysning och varmvattenuppvärmning. Tillsammans med andra projekt som ämnar till att minska behovet av el, som att driftoptimera fastigheter och fasbalansera med hjälp av växelriktare för att undvika effekttoppar, anpassas beståndet för framtidens utmaningar.

Internt har ett viktigt arbetet skett för att garantera en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. Genom ett värdegrundsprojekt har personalen utbildats inom personalfrågor som rör diskriminering och tagit del av verktyg för att agera vid missförhållanden.

Nöjda kunder och kristaller

Det viktigaste resultatet för ett bostadsbolag kommer från hyresgästerna. Företaget AktivBo genomför årligen kundundersökningar hos Sveriges hyresgäster, där både privata och kommunala fastighetsbolag ingår. Resultatet blir ett värdefullt index som också ligger till grund för det prestigefyllda priset ”Kundkristallen” som delas ut varje år. Det är välbekant för Skövdebostäder som tidigare vunnit sju gånger, men det blev mer aktuellt 2019 när bolaget nominerades i kategorierna Service- och Produktindex. 2021 var det dags för Skövdebostäder att nomineras igen i två kategorier och även vinna en kundkristall för högsta produktindex, vilket även skedde i år när bolaget vann pris för bästa produkt.

De kommande fem åren

I bolagets närmaste framtid ska de pågående byggnadsprojekten slutföras. Bostället på Mariesjö, som byggs med en yngre målgrupp i fokus, består av 71 lägenheter och väntas stå klara i slutet av 2023. Även trygghetsbostäderna på Mossagården väntas hyras ut i vår, då 90 lägenheter ska bli till hem för en äldre målgrupp som kommer ha en utökad service från de trygghetsvärdar som står till förfogande. Bostadsområdet Timmergränd i Södra Ryd är ytterligare ett projekt som väntas stå klart i början på 2024. Området är tänkt att utveckla Södra Ryd, och kommer företrädesvis hyras ut till en äldre målgrupp.


Om Skövdebostäder

Skövdebostäder bygger, förvaltar och erbjuder hållbara, prisvärda bostäder för alla som vill leva i Skövde. Genom ett starkt och långsiktigt engagemang för våra fastigheter, områden och staden i stort bidrar vi till positiv utveckling för ett hållbart och tryggt Skövde. Vi är medlemmar av Sveriges Allmännytta och ägs av Skövde Stadshus AB som i sin tur ägs av Skövde kommun. Vi har drygt 5 500 bostäder och är Skövdes största hyresvärd. Våra drygt 100 medarbetare arbetar nära våra kunder, och tillsammans med dem skapar vi trygga och trivsamma hem för alla. Hem för dig. Nu och i framtiden.


Kontaktpersoner

Lina Eklund Svensson
Chef för marknad och utveckling
Lina Eklund Svensson